Quảng cáo video youtube

Quảng cáo video youtube

Quảng cáo video YouTube Ads (viết tắt của YouTube Advertising) là một dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Google, được hiển thị trên YouTube. Đây là dạng quảng cáo mất phí để hiển thị những đoạn video giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ đến những đối tượn ...

Cách đăng ký google ads

Cách đăng ký google ads

Cách đăng ký google ads . Muốn nghiên cứu các thao tác để thực hiện một chiến dịch quảng cáo Google Ads, điều kiện tiên quyết trước tiên để chính là một tài khoản quảng cáo. Việc đăng ký Google Ads không quá khó nhưng đối với những người mới bắt đầu ...