Hướng dẫn xử lý khi Fanpage không có nút gửi tin nhắn

Hướng dẫn xử lý khi Fanpage không có nút gửi tin nhắn

Bạn phải là quản trị viên của Trang truyền thống hoặc có toàn quyền truy cập trên Facebook đối với Trang mới thì mới có thể bật hoặc tắt tính năng nhắn tin cho Trang của mình.
Khi tính năng nhắn tin bật, người kiểm duyệt, biên tập viên hoặc quản trị viên của Trang truyền thống hoặc những người có quyền truy cập trên Facebook hoặc quyền truy cập vào công việc đối với Trang mới có thể gửi tin nhắn riêng từ Trang đến bất kỳ người nào đã gửi tin nhắn cho Trang. Cũng có thể sử dụng tin nhắn riêng để phản hồi các bình luận về bài viết trên Trang.
Lưu ý: Trang có thể trả lời tin nhắn từ trang cá nhân nhưng không thể bắt đầu đoạn chat với trang cá nhân chưa gửi tin nhắn cho Trang đó trước. Trang không thể gửi tin nhắn cho trang cá nhân hoặc Trang khác đã chặn Trang đó.

Cách bật nút gửi tin nhắn cho Fanpage khi mặc định không có nút gửi tin nhắn

Trang truyền thống

Cách bật hoặc tắt tính năng nhắn tin nếu bạn là quản trị viên:
 • Từ Bảng feed, nhấp vào  Trang trong menu bên trái.
 • Truy cập Trang của bạn.
 • Nhấp vào Cài đặt ở đầu Trang.
 • Trong phần Chung, nhấp vào Tin nhắn.
 • Nhấp để chọn hoặc bỏ chọn ô bên cạnh Hiển thị nút Nhắn tin để mọi người liên hệ riêng với Trang của tôi.
 • Nhấp vào Lưu thay đổi.

Trải nghiệm Trang mới

Cách bật hoặc tắt tính năng nhắn tin cho Trang bạn có quyền truy cập trên Facebook:
 • Đăng nhập vào Facebook, rồi nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở trên cùng bên phải.
 • Nhấp vào Xem tất cả trang cá nhân, rồi chọn Trang mà bạn muốn chuyển sang.
 • Nhấp vào ảnh đại diện của Trang ở trên cùng bên phải Facebook.
 • Nhấp vào Cài đặt & quyền riêng tư, rồi nhấp vào Cài đặt.
 • Ở menu bên trái, nhấp vào Quyền riêng tư.
 • Bên cạnh Nhắn tin, nhấp vào Chỉnh sửa.
 • Bên dưới Cho phép mọi người nhắn tin cho Trang của bạn?, chọn Bật hoặc Tắt. Lựa chọn của bạn sẽ tự động lưu lại.
Nên chọn Mua Page hay Tăng like? Nên like Thực hay like Ảo?

Nên chọn Mua Page hay Tăng like? Nên like Thực hay like Ảo?

Mua Fanpage có lượng like thật ổn không?

Giá trị của Like thật ngày nay không còn giá trị nữa, ở chỗ

 1.  thuật toán của Facebook không còn cố gắng phân phối trọn vẹn đến người dùng và chỉ phân phối nội dung mới đến FAN THỰC SỰ (có sự tương tác liên tục với trang) còn những Fan còn lại sẽ không được phân phối <<— Nhằm mục đích để các nhà quảng cáo BỎ TIỀN nhiều hơn để tiếp cận người dùng
 2.  Những người like trước đó thì chả liên quan gì đến sản phẩm bởi lượng like ở đây đa phân là từ những nội dung Drama, cảm xúc…. để câu like chứ không phải khách hàng trong lĩnh vực của mình. Vì vậy việc mong đợi sự tương tác lại tự họ là dường như rất ít thậm chí là không thể
 3.  Ngày nay Facebook nhận diện Fanpage có chủ sở hữu chính và chủ sử hữu phụ, ở một ngữ cảnh nào đó sẽ có nguy cơ mất page
 4. Tự chạy like rẻ hơn…

Bấm “Ctrl+D” Để lưu trữ trên Bookmark và xem lại, hoặc bấm vào biểu tượng ngôi sao cuối địa chỉ web.

Chúc các bạn thành công!

update-information-increase-google-maps-rating

Update Information Increase Google Maps Rating

Remember that it is very important to  increasing reviews on Google maps or Google Maps Rating , especially our positive  5 star reviews. I know we are all busy and need time. So maybe by the time you’ve read this far, you definitely need a solution, and that’s when you need our help at Tigobiz.

Update information to increase google maps review

There is no recipe for success here, but there are three steps you can take to get more Google maps reviews:

1. Request a Google maps review

You can request a review in several ways:

Ask after you finish work
Ask the latest customer you’ve interacted with
Ask by email
Ask when you send the bill
Ask when you end a phone conversation

2. Show how to leave a review

Check out the video above and teach your customers how to leave a review. Some will know how to do it, no problem. Others won’t know how to leave a review on Google. Remember, the process goes like this:

Sign in to Google (Gmail account)
Search for your business on Google
Click to leave a review
Choose a star rating, write a review and submit.

And you can refer to how to increase your business review on Google maps quickly with our service.

Press “Ctrl+D” To collect Bookmark and Find this post later, Or Click on icon in the end of URL entering.

Good Luck To You!

What is STP? Analysis of STP model in Marketing

What is STP? Analysis of STP model in Marketing

Surely, you have heard the term STP when looking through any book or website that teaches Marketing. Do you know how brands “operate” under this common formula to make a difference and capture the hearts of customers about the product? Any! Let us “reveal” to tell you more about the STP model in Marketing in the article below!

What is the STP model?

The STP model in Marketing stands for:

– Step 1:  Segment – Segment your market.

– Step 2:  Target – Choose your best customers.

– Step 3: Position – Position the product in the market

The STP in Marketing model is useful because it helps you identify the types of customers that are most valuable to your business, and then develop products and marketing messages that are ideally suited to those customers. This allows you to better engage with each customer group, personalize your message, and sell more products, thereby delivering the right STP strategies for your business.

Analysis of STP model in marketing

SEGMENTATION: MARKET SEGMENTS
What is SEGMENTATION?

Market segmentation is an important and necessary process in the business process of enterprises, especially in Marketing. At that time, groups of buyers in a market are classified and divided into subgroups based on characteristics such as income, age, personality, behavior, interests, etc. The purpose of segmentation is specific characteristics and trends of the market in order to achieve the best business performance, and at the same time help enterprises gain competitive advantages.

Marketers often rely on the following typical characteristics of a market to effectively review and segment:

Measurability: The business must be able to measure and determine the segment size, purchasing power, profitability, and value needs of the segment.
Accessibility: Businesses must have a certain level of interaction with customers in the segment.
Sustainability: Enterprises identify segments that are profitable enough compared to other segments in the market and ensure to maintain the value they bring.
Actionability: Enterprises must create a competitive advantage and be able to serve customers in the segment.

Market segmentation research is not only the key in the first step to help businesses “imprint” their position in the hearts of customers, but also to identify target and long-term customers/consumers for the brand.

TARGETING: DETERMINATION OF TARGET MARKET
What is TARGETING?

After the business has performed market segmentation and found different customer groups based on factors such as age, interests, gender, consumption habits, etc., the next process is Target market selection. This is a step to help businesses identify and select potential markets, in line with their product values. From there, the Marketing department will come up with advertising strategies, integrated communication and plans to attract customers in the segment that the business wants to “target”.

To conquer target customers in different segments, businesses need to have diverse, not fixed methods that continuously innovate over time to suit the receiving needs of customers. One of the effective methods is online advertising aimed at consumer behavior. Businesses have been actively collecting data to deliver messages that drive social media users to be customers in potential segments to buy products. This shows that most businesses are gradually focusing on and optimizing online advertising.

Undifferentiated marketing: is an overall, overarching marketing campaign aimed at all customers in all market segments. The advantage of this strategy is that it saves costs and is the best option to focus on large markets.
Differentiated marketing: businesses offer many promotional activities in different market segments in many forms to bring unique benefits to each segment. The advantage of this strategy is mostly to achieve high sales. Besides, the main disadvantage is the increase in related costs.
Niche marketing: A niche market is a market that is divided into many small parts from a large market to find groups of people with special needs but is ignored by most brands. The development of the 4.0 era, social networks and media have created favorable conditions for niche marketing to develop strongly and effectively.

Besides, choosing the right marketing strategy for each customer segment depends on the products and services that the business provides.

POSITIONING: BRAND POSITIONING
What is POSITIONING?

This is the final stage in the S-T-P “power trio” of a strange but strange business

The role of the STP Model in Marketing

If your company’s product is mid-range, nothing unique , different from competitors’ products of the same type, it is very difficult to bring your product deep into the market. Therefore, each company needs to determine for themselves an appropriate STP strategy to be able to come up with an accurate Marketing strategy and meet customer needs in the best way, enticing customers to their company to create profits. highest possible profit.

Good example for STP Model in Marketing
STP marketing has actually been around for a long time and it works, especially in the long run. We will look at a real life example of STP so you can see how it works.
Let’s peaceyen go back to the 1980s, when Pepsi-cola was trying to take a share of the market from Coca-Cola. Pepsi used segmentation  to target a few specific key audiences. They focused on the attitude and loyalty segmentation approach then divided the market into three consumer segments:


Consumers have a positive attitude towards coke brands (who are 100% loyal to coke).
Consumers have a positive attitude towards Pepsi (who are 100% loyal to coke).
Consumers have a positive attitude to both brands, have loyalty to both brands, they have the flexibility to switch purchases of both brands.
Pepsi has always tried to focus their marketing on the third segment, as it is the most attractive and has the highest return on investment. Focusing on loyal Coke customers is seen as a waste of time and money, as they can change their own buying habits.

Good example of STP Marketing: Cola Wars

However, suddenly all that changed with the launch of New Coke in 1985…
The Americas beverage repeat event missed a lot of loyal consumers, so Pepsi took its place. As the  Mental Floss  points out, “Coke headquarters receives up to 1,500 calls per day, up from the usual 400, with almost all of them complaining about the change”


Realizing the change in consumer psychology, Pepsi has begun targeting loyal coke drinkers. Competitor brands also refocused positioning – Pepsi began to spread the news that Coca-cola, allegedly changed the classic coke to the new coke to more closely resemble the Pepsi taste. Their marketing campaigns are brutal.
During that year Pepsi posted a 14% jump in overall product sales. Pepsi used the STP method to increase their market share and convert loyal Cola customers into Pepsi lovers.
Summary: The process from market segmentation to target market identification and brand positioning  (STP) always requires care and flexibility in all activities including searching, selecting, strategizing. advertising, etc. to meet the needs of customers and achieve business efficiency as well as maximum competitive advantage. In addition, Tigobiz offers you a Lean, Professional Online Marketing course that will help you develop yourself in Marketing in general as well as Online Marketing in particular.

Press “Ctrl+D” To collect Bookmark and Find this post later, Or Click on icon in the end of URL entering.

Good Luck To You!

How to Write a Review on Google Maps, Google Business

How to Write a Review on Google Maps, Google Business

If you’re looking to contribute to  Google Mapsreviews , adding your two cents (through text reviews, photos and star ratings) can be easily done through the website – as long as the place you want to review is listed.

Here are other things you should know about writing reviews on Google Maps and how to get started:

How to Write a Review on Google Maps, Google Business

You can add reviews through your computer, Android or iOS device. Here’s how to do it:

Step 1: Make sure you are signed in to your Google account.

Step 2: Visit maps.google.com (or Google Maps mobile app).

Step 3: Search for the place you want to review.

Cách Viết Bài Review Đánh Giá Doanh Nghiệp Trên Google Maps
Cách Viết Bài Review Đánh Giá Doanh Nghiệp Trên Google Maps

Step 4: In the left sidebar, scroll down to the review summary and click “Write a review”.

Cách Viết Bài Review Đánh Giá Doanh Nghiệp Trên Google Maps
Cách Viết Bài Review Đánh Giá Doanh Nghiệp Trên Google Maps

Step 5: Create your review in the pop-up where you can:

 • Add star rating.
 • Write a comment in the text area.
 • Upload photos.

Rules for posting reviews on Google

Cách Viết Bài Review Đánh Giá Doanh Nghiệp Trên Google Maps
Cách Viết Bài Review Đánh Giá Doanh Nghiệp Trên Google Maps

In order for your review to appear on Google Maps, it must follow rules. That means everything in your review must be accurate, on-topic, and must not use defamatory language or be tampered with, copied, or stolen from others. It also must not be obscene, offensive, or a conflict of interest (e.g. users cannot rate their own business and reviewers do not get paid for their reviews.) and và Làm Cách Nào Để Nhận Nhiều Đánh Giá Hơn Trên Google Maps?

Users can report a review if it seems to violate the rules, and if Google agrees with the review, the company reserves the right to take it down and can even suspend or delete “abusive accounts.”

Hướng dẫn cách Đăng nhập Mail Công Ty vào Outlook Đơn Giản 2021

Hướng dẫn cách Đăng nhập Mail Công Ty vào Outlook Đơn Giản 2021

Để quản lý nhiều tài khoản email một cách có hiệu quả. Outlook cho phép các bạn cài các email khác vào tài khoản của họ. Vậy các bước cài tài khoản thế nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản email Outlook.com, Hotmail, Live hoặc MSN của mình hay bạn không chắc chắn về cách đăng nhập hoặc đăng xuất, dưới đây là một số giải pháp.

 

1. Đăng nhập mail công ty vào outlook

Các bước này giống nhau dù bạn đang thêm tài khoản email đầu tiên hay tài khoản email bổ sung vào Outlook.

 1. Chọn Tệp > Thêm tài khoản.

  Chọn Tệp, rồi Thêm Tài khoản.

 2. Giao diện bạn nhìn thấy tiếp theo phụ thuộc vào phiên bản Outlook của bạn.

   

  Đối với Outlook dành cho Microsoft 365 và Outlook 2016

  Đối với Outlook 2013 và Outlook 2010

  Nhập địa chỉ email của bạn, rồi bấm vào Kết nối.

  Nhập địa chỉ email của bạn, rồi bấm vào Kết nối.

  Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

  Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn, rồi bấm vào Tiếp theo.

 3. Nếu được nhắc, hãy nhập lại mật khẩu, rồi chọn OK > Kết thúc để bắt đầu sử dụng tài khoản email trong Outlook.

Bước 1: Chúng ta chọn vào File > Info > Add new Account.

Cài mail công ty vào Outlook

Cài mail công ty vào Outlook

Bước 2: Một cửa sổ xuất hiện các bạn không điền ngay thôn tin mà chọn Manual setup or additional server types > Next.

Cài mail công ty vào Outlook

Cài mail công ty vào Outlook

Bước 3: Chọn POP or IMAP > Next tiếp.

Cài email công ty vào Outlook

Cài email công ty vào Outlook

Bước 4: Các bạn nhập các thông tin theo profile của bạn:

Your Name: Đó là tên mà người nhận Mail bạn gửi sẽ thấy tên của bạn là gì. (VD: MM GROUP)

Email Address: mail công ty của bạn.

Account Type: Để là POP3 hoặc IMAP

Incoming mail server: (thông thường sẽ là Mail.tencongty ví dụ của công ty mình là mail.mmgroup.vn)

Outgoing mail server (MTP): Tương tự bên trên.

User Name: tên mail của bạn (ví dụ: info@mmgroup.vn thì User name là info)

Password: là Pass của bạn.

Cài mail công ty vào Outlook

Cài mail công ty vào Outlook

Bước 5: Cũng trong cửa sổ này chọn tiếp vào More Settings…nhìn hình trên để thấy nút và sau khi chọn vào giao diện sẽ như hình bên dưới.

Trong thẻ chọn tab Advanced và điền các thông tin Incoming và Outgoing server.

Còn dòng Remove from server after là mail sẽ xóa khỏi server trong bao nhiêu ngày, tùy bạn chọn vì khi bạn đã tải mail về máy  tính thì xóa luôn cũng được không quan trọng lắm > Sau đó nhấn OK.

Cài mail công ty vào Outlook

Cài mail công ty vào Outlook

Bước 6: Sau đó các bạn nhấn Next và một bảng Send test hiện lên để kiểm tra xem mail của bạn đã có thể gửi và nhận được hay chưa.

Outlook thông báo như vậy tức là trong quá trình cài đặt bạn đã bị lỗi.

Cài mail công ty Outlook

Cài mail công ty Outlook

Outlook thông báo như vậy tức là bạn đã cài đặt thành công.

Cài mail công ty vào Outlook

Cài mail công ty vào Outlook

Như vậy MM Group đã chia sẻ với các bạn cách cài mail công ty vào Outlook thành công.

2. Cách cài Mail công ty vào Outlook trên điện thoại

Bước 1: Chọn loại tài khoản email là IMAP

Cài đặt mail công ty vào Outlook

Cài đặt mail công ty vào Outlook

Bước 2: Điền thông tin User email và chọn Tiếp tục.

Cài mail công ty vào Outlook

Cài mail công ty vào Outlook

Bước 3: Chọn Thiết lập tài khoản thủ công.

Bước 4: Điền thông số máy chủ thư đến IMAP.

Cài mail công ty vào Outlook

Cài mail công ty vào Outlook

Bước 5:  Thông số máy chủ thư đi SMTP.

Bước 6: Bấm vào dấu Check bên góc phải phía trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt.

Bước 7: Màn hình xuất hiện như bên dưới email cài đặt thành công.

Cài mail công ty vào Outlook

Cài mail công ty vào Outlook

Chúc các bạn thành công!

Bấm “Ctrl+D” Để lưu trữ trên Bookmark và xem lại, hoặc bấm vào biểu tượng ngôi sao cuối địa chỉ web.

Chúc các bạn thành công!

Sửa lỗi Facebook không hiển thị Ảnh đại diện khi chi sẻ link

Sửa lỗi Facebook không hiển thị Ảnh đại diện khi chia sẻ link

Bạn thường xuyên chia sẻ link lên facebook nhưng lại gặp lỗi không hiển thị ảnh đại diện (thumbnail) khiến cho liên kết kém đi sự hấp dẫn. Bài viết sẽ giúp bạn khắc phục lỗi khó chịu này! Có khá nhiều lần mình chia sẻ bài viết từ Web lên Fanpage hay trang cá nhân Facebook bị lỗi trong khi web đã hỗ trợ các thẻ Meta og:description, og:images và có giá trị. dù tải lại trang hay paste đi paste lại vẫn thế. Bài này Tigobiz sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục vấn đề này một cách đơn giản.

Sửa lỗi Facebook không hiển thị Ảnh đại diện khi chia sẻ link

Bước 1: Truy cập trình gỡ lỗi chia sẻ Facebok: https://developers.facebook.com/tools/debug/

Bước 2: Dán link vào

Dán link bài viết website vào trình sửa lỗi chia sẻ của Faceook
Dán link bài viết website vào trình sửa lỗi chia sẻ của Faceook

Bước 3: Load lại trình duyệt và đăng lại sẽ thành công.

Bấm “Ctrl+D” Để lưu trữ trên Bookmark và xem lại, hoặc bấm vào biểu tượng ngôi sao cuối địa chỉ web.

Chúc các bạn thành công!

Khóa học Marketing là gì?

Khóa học Marketing là gì?

Khóa học Marketing là gì với những bạn học chuyên ngành Marketing thì không có để nhận ra nhưng với những bạn học chuyên ngành khác hoặc đang làm việc ở một số lĩnh vực ít tiếp xúc với Marketing thì dường như rất khó để hiểu được. Bài viết này Tigobiz xin được giới thiệu với các bạn về khóa học Marketing tại Tigobiz là gì!

Khóa học Marketing là gì?

Nếu bạn tìm hiểu qua Marketing là gì? cũng như Digital Marketing là gì? Thì các bạn cũng hiểu được cơ bản mình sẽ cần học những gì trong khóa học này. Tuy nhiên tùy vào mỗi đơn vị Đào tạo khác nhau sẽ xây dựng giải pháp khóa học khác nhau và với những phương pháp học khác nhau.

Tại Tigobiz Khóa học Marketing được thiết kế khoa học từ những chuyên gia hàng đầu Việt Nam. Với những kiến thức thực tiễn được cập nhập liên tục từ các dự án của công ty. Kiến thức được thiết kế tinh gọn, chi tiết chương trình được mô tả chi tiết trong trang Khóa học Marketing này.

Bấm “Ctrl+D” Để lưu trữ trên Bookmark và xem lại, hoặc bấm vào biểu tượng ngôi sao cuối địa chỉ web.

Chúc các bạn thành công!

Nên học Khóa học thiết kế website Không lập trình ở đâu tốt nhất?

Nên học Khóa học thiết kế website Không lập trình ở đâu tốt nhất?

Nên học Khóa học thiết kế website Không lập trình ở đâu tốt nhất? Website hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ hay thương hiệu. Mỗi đối tượng khác nhau sẽ có những yêu cầu riêng cho web của mình. Nếu là kinh doanh sẽ cần cầu kỳ vì web chính là cửa hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ và để khẳng định thương hiệu. Hy vọng bài viết này Tigobiz sẽ mang lại cho bạn những lựa chọn đúng đắng về việc chọn đơn vị học thiết kế web cho riêng mình

Nên học Khóa học thiết kế website Không lập trình ở đâu tốt nhất?

Nên học Khóa học thiết kế website Không lập trình ở đâu tốt nhất?

Đơn vị 1: Tigobiz.com

Đơn vị 2: Kinhdoanhthantoc,com

Đơn vị 3: Huynhtrungbk.com

Bấm “Ctrl+D” Để lưu trữ trên Bookmark và xem lại, hoặc bấm vào biểu tượng ngôi sao cuối địa chỉ web.

Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn Nhận Khuyến mãi Khóa học Quảng cáo Google Ads

Hướng dẫn Nhận Khuyến mãi Khóa học Quảng cáo Google Ads

Đồng hành cùng những bạn sinh viên khó khăn trong tài chính, Tigobiz Hướng dẫn Nhận Khuyến mãi Khóa học Quảng cáo Google Ads

Hướng dẫn Nhận Khuyến mãi Khóa học Quảng cáo Google Ads

Chỉ với 3 bước đơn giản bạn sẽ nhận được mã khuyến mãi từ 10-50% Khóa học Quảng cáo Google Ads tại Tigobiz. 

Bước 1: like, chia sẻ bài hướng dẫn này đến những bạn bè của bạn.

Bước 2: Inbox Fanpage Tigobiz: https://facebook.com/tigobiz Nhắn code: "tigobiz.com" cùng những nơi mà bạn đã chia sẻ

Bước 3: Bạn sẽ nhận được ưu đãi học phí từ 10-50% tùy vào Mức độ chia sẻ và thời điểm trong năm.

Bấm “Ctrl+D” Để lưu trữ trên Bookmark và xem lại, hoặc bấm vào biểu tượng ngôi sao cuối địa chỉ web.

Chúc các bạn thành công!