sitemap-la-gi

Sitemap là gì? Sitemap trong SEO có tác dụng gì?

Sitemap là gì?

Sitemap được hiểu đơn giản là một tập tin mang tính chất văn bản chứa tất cả URL hoặc đường dẫn của website. Nó sẽ hướng dẫn các công cụ tìm kiếm thu thập các thông tin website hiệu quả nhất, cập nhật các thay đổi trên website của bạn.

Tác dụng của sitemap

Sitemap có tác dụng dẫn tới mọi vị trí trên website. Nên đặt đường liên kết với sơ đồ website trên trang chính hoặc trang đầu web giúp người dùng và Gooogle có thể tiếp cận dễ dàng.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment