Hướng dẫn xử lý khi Fanpage không có nút gửi tin nhắn

Hướng dẫn xử lý khi Fanpage không có nút gửi tin nhắn

Bạn phải là quản trị viên của Trang truyền thống hoặc có toàn quyền truy cập trên Facebook đối với Trang mới thì mới có thể bật hoặc tắt tính năng nhắn tin cho Trang của mình.
Khi tính năng nhắn tin bật, người kiểm duyệt, biên tập viên hoặc quản trị viên của Trang truyền thống hoặc những người có quyền truy cập trên Facebook hoặc quyền truy cập vào công việc đối với Trang mới có thể gửi tin nhắn riêng từ Trang đến bất kỳ người nào đã gửi tin nhắn cho Trang. Cũng có thể sử dụng tin nhắn riêng để phản hồi các bình luận về bài viết trên Trang.
Lưu ý: Trang có thể trả lời tin nhắn từ trang cá nhân nhưng không thể bắt đầu đoạn chat với trang cá nhân chưa gửi tin nhắn cho Trang đó trước. Trang không thể gửi tin nhắn cho trang cá nhân hoặc Trang khác đã chặn Trang đó.

Cách bật nút gửi tin nhắn cho Fanpage khi mặc định không có nút gửi tin nhắn

Trang truyền thống

Cách bật hoặc tắt tính năng nhắn tin nếu bạn là quản trị viên:
 • Từ Bảng feed, nhấp vào  Trang trong menu bên trái.
 • Truy cập Trang của bạn.
 • Nhấp vào Cài đặt ở đầu Trang.
 • Trong phần Chung, nhấp vào Tin nhắn.
 • Nhấp để chọn hoặc bỏ chọn ô bên cạnh Hiển thị nút Nhắn tin để mọi người liên hệ riêng với Trang của tôi.
 • Nhấp vào Lưu thay đổi.

Trải nghiệm Trang mới

Cách bật hoặc tắt tính năng nhắn tin cho Trang bạn có quyền truy cập trên Facebook:
 • Đăng nhập vào Facebook, rồi nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở trên cùng bên phải.
 • Nhấp vào Xem tất cả trang cá nhân, rồi chọn Trang mà bạn muốn chuyển sang.
 • Nhấp vào ảnh đại diện của Trang ở trên cùng bên phải Facebook.
 • Nhấp vào Cài đặt & quyền riêng tư, rồi nhấp vào Cài đặt.
 • Ở menu bên trái, nhấp vào Quyền riêng tư.
 • Bên cạnh Nhắn tin, nhấp vào Chỉnh sửa.
 • Bên dưới Cho phép mọi người nhắn tin cho Trang của bạn?, chọn Bật hoặc Tắt. Lựa chọn của bạn sẽ tự động lưu lại.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thủ đô Việt Nam là gì