tang-review-google-map

Cập nhật thông tin tăng review google maps

Hãy nhớ rằng việc  tăng review đánh giá trên Google maps  rất quan trọng, đặt biệt là các  đánh giá 5 sao tích cực của Tigobiz . Tôi biết tất cả chúng ta đều bận rộn và cần thời gian. Vì vậy, có thể đọc đến đây, chắc chắn các bạn xứng đáng cần một giải pháp, và lúc đó các bạn cần chúng tôi giúp đỡ.

Cập nhật bản đồ google maps tăng cường thông tin

Không có công thức thành công nào ở đây, nhưng có ba bước bạn có thể thực hiện để có thêm  đánh giá trên Google maps :

1. Yêu cầu đánh giá của Google maps

You may be yeu cau đánh giá theo nhiều cách:

  1. Hỏi sau khi bạn hoàn thành công việc
    Hỏi khách hàng mới nhất mà bạn đã tương tác
  2. Hỏi qua email
  3. Hỏi khi bạn gửi đơn hóa
  4. Hỏi khi bạn kết thúc cuộc trò chuyện trên điện thoại

2. Show the way to review the price

Tham khảo video ở trên và hướng dẫn của khách hàng theo cách của bạn để đánh giá lại. Một số sẽ biết làm thế nào để làm điều đó, không có vấn đề. Những người khác sẽ không biết cách đánh giá lại trên Google. Please memory that, too trình diễn ra như sau:

  1. Đăng nhập vào Google (Gmail tài khoản)
  2. Tìm kiếm của bạn doanh nghiệp trên Google
  3. Để đánh lại giá
  4. Chọn sao xếp hạng, viết đánh giá và gửi.

Và bạn có thể tham khảo cách  tăng đánh giá đánh giá doanh nghiệp  của mình trên Google maps nhanh chóng với dịch vụ của chúng tôi.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment