16. Cách đổi ảnh trong google my business sau dịch vụ xác minh google maps

Cách đổi ảnh đại diện Google Maps sau dịch vụ xác minh Google Maps

Việc đổi ảnh bìa, anh biểu trưng (ảnh đại diện map) và thêm ảnh là những điều cần làm sau khi sử dụng dịch vụ xác minh Google map. Tigobiz sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi và thêm ảnh bìa, ảnh biểu trung, và các ảnh khác trên Google maps trong Google my business nhé!

Đổi ảnh trong google my business sau dịch vụ xác minh google map

Cách đổi ảnh trong google my business sau dịch vụ xác minh google maps
Cách đổi ảnh trong google my business sau dịch vụ xác minh google maps

Đầu tiên các bạn đăng nhập vào Google doanh nghiệp của tôi

Sau đó các bạn chọn doanh nghiệp mà các bạn muốn đổi thông tin ảnh

Thanh điều khiển bên trái, các bạn chọn mục Ảnh.

Chọn nút dấu + bên phải để thêm ảnh.

Chọn vào Ảnh biểu trưng để đổi ảnh biếu trung

Chọn vào Ảnh bìa để đổi ảnh bìa

Rồi nhấn vào nút tải lên và tải ảnh của bạn lên. Thề là xong.

Chúc các bạn thành công!

Đọc thêm:

  1. Cách chuyển quyền sở hữu sau khi sử dụng dịch vụ xác minh Google Maps
  2. Cách chuyển quyền quản lý sau khi sử dụng dịch vụ xác minh google maps
  3. Xuất bản danh sách Google My Business của bạn
  4. Ảnh & Video cho Danh sách Google My Business của bạn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Con cọp có mấy chân