Về giá trị gia tăng VAT Facebook

Facebook triển khai thuế giá trị gia tăng VAT Khi quảng cáo tại Việt Nam

Thuế giá trị gia tăng Việt Nam (VAT)

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, quảng cáo Facebook tại Việt Nam sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) 5%. Điều này ảnh hưởng đến các nhà quảng cáo đã đặt Việt Nam làm quốc gia “Bán cho” trên địa chỉ doanh nghiệp hoặc địa chỉ cá nhân của họ.

Thêm Mã số thuế Việt Nam của bạn trong Cài đặt thanh toán . Bạn không cần phải cung cấp Mã số thuế Việt Nam để chạy quảng cáo với Facebook. Tuy nhiên, nếu bạn đã đăng ký VAT và cung cấp Mã số thuế của mình, Mã số thuế sẽ hiển thị trên biên lai quảng cáo của bạn. Điều này có thể giúp bạn thu hồi bất kỳ khoản thuế GTGT nào bạn đã nộp cho cơ quan thuế Việt Nam, theo hướng dẫn thêm của Tổng cục Thuế (GDT).

Thuế VAT từ Facebook

VAT được thêm vào bất cứ khi nào bạn bị tính phí cho quảng cáo của mình bất kể bạn đang mua quảng cáo Facebook cho mục đích kinh doanh hay cá nhân. Điều này là do VAT được thêm vào đầu các khoản phí, bạn sẽ không đạt đến ngưỡng thanh toán nhanh hơn, nhưng bạn có thể bị tính phí nhiều hơn số tiền ngưỡng thanh toán của mình. Nếu bạn thanh toán cho quảng cáo Facebook bằng phương thức thanh toán thủ công , VAT sẽ được tính và áp dụng theo tỷ giá địa phương hiện hành khi tài khoản quảng cáo của bạn được cấp tiền để xác định tổng số dư có sẵn.

Lưu ý : Facebook không thể tư vấn về các vấn đề thuế của khách hàng. Nếu bạn có câu hỏi về thuế, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với cố vấn thuế hoặc cơ quan thuế địa phương.

Nguồn tham khảo: facebook.com

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thủ đô Việt Nam là gì