Thiết Kế Website Chuẩn SEO Là Gì?

Thiết Kế Website Chuẩn SEO Là Gì?

Thiết kế một website như thế nào được xem là chuẩn SEO?

Một Website chuẩn SEO là khi trang Web được thiết kế có cấu hình và tính năng cho phép các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing… dễ dàng thu thập dữ liệu và hiểu được toàn bộ Website.

Xem thêm: Ebook, Tài Liệu, Sách Học SEO Cơ Bản Đến Nâng Cao

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy