[Khóa học Marketing Online] Bài 11: Đo lường, Kiểm soát kế hoạch Marketing Online

[Khóa học Marketing Online] Bài 11: Đo lường, Kiểm soát kế hoạch Marketing Online

Bài 10 của Khóa học Marketing Online chúng ta đã biết cách xây dựng một kế hoạch Marketing Online hoàn hảo. Và đây là bài học cuối cùng trong chương trình học Marketing Online miễn phí này, đó là các Đo lường, kiểm soát các chiến dịch cũng như kế hoạ ...

[Khóa học Marketing Online] Bài 10: Lập kế hoạch Marketing Online cho doanh nghiệp

[Khóa học Marketing Online] Bài 10: Lập kế hoạch Marketing Online cho doanh nghiệp

Bài 9 của Khóa học Marketing Online chúng ta đã tìm hiểu trọn vẹn tất cả những công cụ để có thể hỗ trợ bạn làm Marketing Online một cách tốt nhất. Kiến thức tiếp theo là phần rất quan trọng cho nhà quản lý Marketing nói chung cũng như Marketing Onli ...

[Khóa học Marketing Online] Bài 8: SEO Website chuyên nghiệp

[Khóa học Marketing Online] Bài 7: Quảng cáo Google chuyên nghiệp

Bài 6 của Khóa học Marketing Online chúng ta đã biết cách quảng cáo Facebook chuyên nghiệp. Kiến thức tiếp theo hãy tìm đến với công cụ mạnh mẽ tiếp theo đó là quảng cáo Google Ads. Giới thiệu về quảng cáo Google Ads Khóa học Quảng cáo Google Ads (mi ...

[Khóa học Marketing Online] Bài 6: Quảng cáo Facebook chuyên nghiệp

[Khóa học Marketing Online] Bài 6: Quảng cáo Facebook chuyên nghiệp

Bài 5 của Khóa học Marketing Online chúng ta đã tìm hiểu qua kiến thức về website. Vậy là bạn đã nắm vững các cơ chế hoạt động của một website rồi. Kiến thức tiếp theo sẽ là một trong những bạn đang hào hứng để tìm hiểu nhất đó là quảng cáo Facebook. ...