Sự "lộng hành" của ChatGPT làm Google khó khăn hơn trong việc cân đo đong đếm mô hình E-E-A-T của mình.

Sự “lộng hành” của ChatGPT làm Google khó khăn hơn trong việc cân đo đong đếm mô hình E-E-A-T của mình.

[Google Update 2-2023] – SEO

Sự “lộng hành” của ChatGPT làm Google khó khăn hơn trong việc cân đo đong đếm mô hình E-E-A-T của mình.

Mục tiêu của các hệ thống xếp hạng của Google là ưu tiên nội dung nguyên gốc, chất lượng cao và thể hiện được các khía cạnh E-E-A-T (chuyên môn, trải nghiệm, tính xác đáng và độ tin cậy – viết tắt của các từ tiếng Anh “expertise”, “experience”, “authoritativeness” và “trustworthiness”)

 

Sự "lộng hành" của ChatGPT làm Google khó khăn hơn trong việc cân đo đong đếm mô hình E-E-A-T của mình.
Sự “lộng hành” của ChatGPT làm Google khó khăn hơn trong việc cân đo đong đếm mô hình E-E-A-T của mình.

Ngày trước thì…

Khi nói đến nội dung được tạo tự động, các nguyên tắc của Google vẫn luôn nhất quán trong những năm qua. Việc sử dụng công nghệ tự động hoá (bao gồm cả AI) để tạo nội dung với mục đích chính là thao túng thứ hạng trong kết quả tìm kiếm là một hành vi vi phạm chính sách của chúng tôi về nội dung rác.

Nhưng từ khi ChatGPT khuấy động thị trường…

Có sự khó xử trong việc đánh giá theo mô hình cũ, Google thông báo như sau:

“Tuy nhiên, cần khẳng định rằng không phải mọi hoạt động tự động hoá (bao gồm cả AI) đều tạo ra nội dung rác. Chế độ tự động hoá lâu nay vẫn được dùng để tạo ra nội dung hữu ích, chẳng hạn như tỷ số thể thao, dự báo thời tiết và bản chép lời. AI có khả năng nâng tầm biểu đạt và sáng tạo, đồng thời đóng vai trò là một công cụ quan trọng giúp mọi người tạo ra nội dung hay trên web.”

Đồng thời Google nhắc lại…

Tuy nhiên, bất kể cách tạo nội dung, nếu muốn thành công trên Google Tìm kiếm thì nhà sáng tạo cần tạo ra nội dung nguyên gốc, chất lượng cao, ưu tiên con người và đảm bảo các yếu tố E-E-A-T.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy