Sự khác biệt giữa GMB đã xác minh và chưa xác minh trên Google maps

Sự khác biệt giữa GMB đã xác minh và chưa xác minh trên Google maps

Bạn có thấy sự khác biệt trong hai điều trên không?

Một lần nữa, danh sách ở trên với “Sở hữu doanh nghiệp này?” liên kết hiển thị là liên kết KHÔNG ĐƯỢC xác minh trong Google Maps, bạn có thể xem cách xác minh trang doanh nghiệp Google Maps tại đây.

Sự khác biệt giữa danh sách GMB đã xác minh và chưa xác minh trên Google maps là gì?

Sự khác biệt giữa GMB đã xác minh và chưa xác minh trên Google maps
Sự khác biệt giữa GMB đã xác minh và chưa xác minh trên Google maps

Mặc dù danh sách Google Doanh nghiệp của tôi chưa được xác minh cụ thể này trên thực tế sẽ hiển thị trong danh sách Google Maps, nhưng đây không phải là tiêu chuẩn và bạn không nên mong đợi doanh nghiệp của mình xuất hiện trên bản đồ mà không cần xác minh.

Nếu danh sách Google Doanh nghiệp của tôi của bạn chưa được xác minh, thì danh sách của bạn không đủ điều kiện để xuất hiện trên Google Maps… thật đơn giản.

Chỉ thêm một chút cạnh tranh vào hỗn hợp và rất ít khả năng doanh nghiệp của bạn sẽ xuất hiện trên Google Maps.

Trong các thị trường siêu cạnh tranh như luật sư, bác sĩ hoặc dịch vụ gia đình, nếu danh sách GMB của bạn không được xác minh, bạn có gần như 0% cơ hội xuất hiện.

Có một số cách bạn thực hiện để xác minh danh sách Google Doanh nghiệp của tôi cho doanh nghiệp của mình và Google có một hướng dẫn tuyệt vời minh họa quy trình cho từng cách mà bạn có thể đọc tại đây. 

Cách phổ biến nhất mà các doanh nghiệp xác minh danh sách Google Doanh nghiệp của tôi là bằng cách tạo danh sách trong Google Doanh nghiệp của tôi và yêu cầu gửi bưu thiếp đến địa chỉ doanh nghiệp của bạn.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy