SEO Facebook là gì?

SEO Facebook là gì?

SEO Facebook là gì?

SEO Facebook quá trình tối ưu một trang Fanpage Facebook theo chuẩn SEO để khi người dùng tìm kiếm các từ khóa trên Google tìm kiếm, kết quả sẽ hiển thị trang Facebook của bạn. Ví dụ khi bạn gõ áo thun nữ, bên cạnh website còn có kết quả từ trang Fanpage Facebook.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *