Nên thuê dịch vụ quảng cáo ở đâu?

Nên thuê dịch vụ quảng cáo ở đâu?

Thuê dịch vụ chạy quảng cáo Facebook ở đâu?

Thuê dịch vụ chạy quảng cáo Facebook là bạn sẽ gửi tiền quảng cáo Facebook. Chi phí dịch vụ cho ng ty quảng cáo để họ chạy quảng cáo giúp cho bạn.

Chi phí quảng cáo Facebook khi thuê thường bao gồm 2 khoản chính:

  • Ngân sách bạn sẽ dùng để chạy quảng cáo Facebook. Số tiền này để trả cho Facebook.
  • Phí dịch vụ. Đây là chi phí bạn trả thù lao cho bên ng ty quảng cáo để họ cài đặt quảng cáo giúp cho bạn.

Những bạn thường thuê người chạy quảng cáo thường không rành về ng nghệ, thao tác máy tính còn kém.

Xem thêm tại: 

Thuận lợi khi thuê người chạy quảng cáo Facebook

  • Không cần có kiến thức về quảng cáo Facebook (cái này sẽ là cái giết chết bạn).
  • Chỉ cần đưa tiền thì ng ty quảng cáo sẽ chạy cho bạn.

Nhưng nếu bạn dò hỏi những bạn bè kinh doanh online lâu năm sẽ nhận ra, họ đều chuyển từ Thuê -> Tự chạy.

Vì khi thuê dịch vụ quảng cáo bạn sẽ gặp:

Bất lợi khi thuê dịch vụ quảng cáo Facebook

  • Bị phụ thuộc vào người khác. Nếu xác định kinh doanh lâu dài thì không nên phụ thuộc vào người khác.
  • Chưa chắc là bán được hàng. Vì nếu bạn đọc qua những bài viết của mình, mình đều có nói một vấn đề: Quảng cáo Facebook là cách marketing, việc mua hàng còn phụ thuộc vào giá cả sản phẩm, chất lượng và uy tín của shop,…

Nói chung là bên phía dịch vụ họ sẽ giúp bạn lên chiến dịch quảng cáo Facebook trọn vẹn.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thủ đô Việt Nam là gì