Lợi ích của việc mua Via tài khoản quảng cáo Facebook

Lợi ích của việc mua Via tài khoản quảng cáo Facebook

 1. Ưu điểm mua Via quảng cáo Facebook

Lookalike audiences giúp bạn tiếp cận tới những người giống như những khách hàng hiện tại của bạn mua “Via” quảng cáo Facebook, nhằm phục vụ cho nhu cầu quảng cáo tiếp thị hiệu quả hơn. 

Facebook Lookalike Audiences giúp bạn đối chiếu các danh sách trong Email List. Sử dụng mô hình những người đăng ký để xây dựng các quảng cáo được nhắm mục tiêu. Sau đó bạn có thể gửi những quảng cáo này đến những người đã mua hàng của đối thủ cạnh tranh, sử dụng danh sách riêng của họ có sẵn trên nền tảng.

2. Microtargeting

Với khả năng Microtargeting “biến” quảng cáo Facebook trở thành một trong những ng cụ quảng cáo hiệu quả và dễ sử dụng. Bạn có thể nhắm mục tiêu định vị các vị trí nhỏ nhất như quốc gia, tiểu bang, thành phố, làng, trung tâm mua sắm… Điều này giúp tiếp cận đối tượng mục tiêu tốt hơn và tăng ROI.

3. Facebook Re-Targeting

Facebook Retargeting, nói một cách đơn giản, là việc bạn quảng cáo tới những khách hàng đã truy cập vào website của bạn, đã xem sản phẩm của bạn, đã có hứng thú nhất định với sản phẩm. Vì thế, Facebook Retargeting đem lại hiệu quả cao hơn quảng cáo thông thường.

Bằng cách đặt mã do Facebook cung cấp trên trang web, bạn có thể nhắm lại mục tiêu khách truy cập trước đó trên trang của mình. Tính năng này có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu đến những người truy cập một số phần cụ thể trên trang web của bạn.

4. Nhiều đơn vị quảng cáo trên Facebook

Trong số các mạng quảng cáo lớn, Facebook có nhiều đơn vị quảng cáo đa dạng nhất, bao gồm các quảng cáo trên Newsfeed, quảng cáo Carousel, quảng cáo Canvas, quảng cáo video, quảng cáo trên Instagram, quảng cáo sự kiện, quảng cáo Facebook Lead và quảng cáo nhắm mục tiêu theo vị trí. Bạn có nhiều tùy chọn để lựa chọn, phù hợp với chiến lược quảng cáo của mình.

5. Facebook là nền tảng mạng xã hội lớn nhất hiện nay

Facebook hiện có hơn 3,3 tỷ người dùng, dự kiến con số này vẫn tiếp tục tăng, thống kê cho thấy hơn 70% người dùng Internet lướt Facebook là chủ yếu. Twitter chỉ chiếm khoảng 1 nửa cơ sở người dùng Facebook, điều này có nghĩa là mua Via tài khoản quảng cáo Facebook cung cấp và hiển thị các nội dung mà bạn chia sẻ cho nhiều người dùng khác nhau, phạm vi tiếp cận mở rộng.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thủ đô Việt Nam là gì