Landing Page là gì?

Landing page là gì? Các bước landing page.

1. Landing page là gì?

Người dùng khi truy cập website thường phân tán trước những thông tin của website. Thay vào đó khi truy cập landing page thì họ sẽ tập trung được vào mục tiêu mà họ cần

2. Ba loại Landing page phổ biến:

– Landing Page thu thập khách hàng tiềm năng (lead generation page)
– Landing Page bán hàng (sales page)
– Landing Page trung gian chuyển đổi (click-through page)
Landing Page thu thập khách hàng tiềm năng: Là thu thập những thông tin cơ bản của khách hàng để sử dụng cho các hoạt động marketing sau đó. Thường thu thập thông tin bằng biểu mẫu đăng ký, kèm với đó là quà tặng khách hàng như ebook, webinar, tư vấn ..
Landing page bán hàng: Là thuyết phục khách đưa ra quyết định mua hàng ngay trên landing page. Giúp khách hàng có đầy đủ thông tin về sản phẩm như lợi ích, feedback, bảng giá, chính sách ..
Landing Page chuyển đổi trung gian: Dẫn dắt người đọc chuyển hướng tới trang chuyển đổi chính. Thường sử dụng nút kêu gọi hành động để chuyển hướng đến trang khác.

3. Bước thiết kế Landing page:

Bước 1: Xác định mục tiêu chuyển đổi mong muốn và các chỉ số KPI cần đạt
Bước 2: Xây dựng nội dung để thuyết phục khách hàng thực hiện hành động mục tiêu
Bước 3: Thiết kế giao diện
Bước 4: Chạy thử nghiệm một số mẫu để chọn ra mẫu tối ưu nhất và duy trì
Bước 5: Đo lường các chỉ số và đưa ra báo cáo

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Con cọp có mấy chân