Khuyến mãi của dịch vụ mua Via tài khoản quảng cáo Facebook

Khuyến mãi của mua Via tài khoản quảng cáo Facebook

1. PHIẾU GIẢM GIÁ MUA VIA QUẢNG CÁO FACEBOOK 

Mua Via Facebook nói rằng: Phiếu giảm giá quảng cáo chính là một hình thức thanh toán phí quảng cáo cho các chiến dịch mà các bạn triển khai trên Facebook

Khi đó, tùy vào loại coupon facebook ads mà các bạn đang có, các bạn có thể sử dung để thanh toán cho các chiến dịch quảng cáo cụ thể trên Facebook hoặc Instagram

2. CÁCH NHẬN PHIẾU GIẢM GIÁ MUA VIA QUẢNG CÁO FACEBOOK

Hiện tại, nếu các bạn muốn nhận được phiếu giảm giá quảng cáo từ Facebook thì sẽ có 2 cách như sau:

A. Phương án 1

Các bạn sẽ nhận phiếu giảm giá trong các chương trình khuyến mãi định kỳ trong sản phẩm từ Facebook, hoặc là từ địa chỉ mail facebookmail.com

B. Phương án 2

Các bạn sẽ nhận coupon Facebook Ads thông qua các mối quan hệ đối tác của Facebook với các trang web, hay ng ty cụ thể nào đó

Lưu ý: Hiện tại các bạn chưa có quyền:

– Mua phiếu giảm giá trực tiếp từ Facebook

– Yêu cầu Facebook cung cấp voucher Facebook cho các bạn

3. CÁCH TÍNH TIỀN PHIẾU GIẢM GIÁ

Kể từ thời điểm các bạn thêm phiếu giảm giá vào mua Via tài khoản Facebook Ads của mình, thì khoản chi phí trước đó vấn sẽ được tính vào thẻ. Còn bắt đầu từ thời điểm thêm coupon, chi phí quảng cáo sẽ được tính và trừ thẳng vào thẻ

Và:

– Phí quảng cáo mỗi ngày sẽ trừ 1 lần

– Phí quảng cáo sẽ được trừ cho đến khi phiếu hết tiền, phiếu hết hạn

Điều này có nghĩa rằng, các chi phí phát sinh trước khi các bạn thêm voucher vào tài khoản, hay là các chi phí phát sinh sau khi voucher hết hạn, hết tiền, biến mất. Nhưng khoản phí này sẽ được trừ thẳng vào thẻ thanh toán chính trên tài khoản của các bạn

Lưu ý: Phiếu giảm giá khi được thêm vào tài khỏa sẽ thanh toán chi phí cho tất cả các quảng cáo trên tài khoản, chứ không phải chỉ sử dụng cho một quảng cáo đơn lẻ nào trên tài khoản

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Con cọp có mấy chân