[Khóa học Marketing Online] Bài 11: Đo lường, Kiểm soát kế hoạch Marketing Online

[Khóa học Marketing Online] Bài 11: Đo lường, Kiểm soát kế hoạch Marketing Online

Bài 10 của Khóa học Marketing Online chúng ta đã biết cách xây dựng một kế hoạch Marketing Online hoàn hảo. Và đây là bài học cuối cùng trong chương trình học Marketing Online miễn phí này, đó là các Đo lường, kiểm soát các chiến dịch cũng như kế hoạ ...

[Khóa học Marketing Online] Bài 10: Lập kế hoạch Marketing Online cho doanh nghiệp

[Khóa học Marketing Online] Bài 10: Lập kế hoạch Marketing Online cho doanh nghiệp

Bài 9 của Khóa học Marketing Online chúng ta đã tìm hiểu trọn vẹn tất cả những công cụ để có thể hỗ trợ bạn làm Marketing Online một cách tốt nhất. Kiến thức tiếp theo là phần rất quan trọng cho nhà quản lý Marketing nói chung cũng như Marketing Onli ...

[Khóa học Marketing Online] Bài 8: SEO Website chuyên nghiệp

[Khóa học Marketing Online] Bài 7: Quảng cáo Google chuyên nghiệp

Bài 6 của Khóa học Marketing Online chúng ta đã biết cách quảng cáo Facebook chuyên nghiệp. Kiến thức tiếp theo hãy tìm đến với công cụ mạnh mẽ tiếp theo đó là quảng cáo Google Ads. Giới thiệu về quảng cáo Google Ads Khóa học Quảng cáo Google Ads (mi ...

[Khóa học Marketing Online] Bài 6: Quảng cáo Facebook chuyên nghiệp

[Khóa học Marketing Online] Bài 6: Quảng cáo Facebook chuyên nghiệp

Bài 5 của Khóa học Marketing Online chúng ta đã tìm hiểu qua kiến thức về website. Vậy là bạn đã nắm vững các cơ chế hoạt động của một website rồi. Kiến thức tiếp theo sẽ là một trong những bạn đang hào hứng để tìm hiểu nhất đó là quảng cáo Facebook. ...

[Khóa học Marketing Online] Bài 5: Hiểu biết về website

[Khóa học Marketing Online] Bài 5: Hiểu biết về website

Bài 4 của Khóa học Marketing Online chúng ta đã tìm hiểu qua về Phân tích thị trường và ứng dụng mô hình STP trong môi trường Online. Kiến thức tiếp theo cần phải trau dồi trong thời điểm hiện tại là kiến thức Website, cấu trúc website, các loại hình ...

[Khóa học Marketing Online] Bài 4: Phân tích môi trường kinh doanh, khách hàng, ứng dụng mô hình chiến lược STP

[Khóa học Marketing Online] Bài 4: Phân tích môi trường kinh doanh, khách hàng, ứng dụng mô hình chiến lược STP

Bài 3 của Khóa học Marketing Online chúng ta đã tìm hiểu qua về tổng quan Marketing online cũng như Quy trình thực hiện Marekting Online. Ở bài 4 này Tigobiz sẽ tiếp tục với 2 bước đầu tiên trong quy trình Marketing đó là phân tích thị trường và thực ...

[Khóa học Marketing Online] Bài 3: Tổng quan về Marketing và Marketing Online, Quy trình Marketing trong nền tảng Digital

[Khóa học Marketing Online] Bài 3: Tổng quan về Marketing và Marketing Online, Quy trình Marketing trong nền tảng Digital

Bài 2 của Khóa học Marketing Online chúng ta đã tìm hiểu qua những đặc điểm nổi bậc của khóa học, những điều kinh nghiệm quý giá cùng những kiến thức được hệ thống khoa học từ các chuyên gia của Tigobiz. Ở bài 3 này Tigobiz sẽ bắt đầu vào kiến thức n ...

[Khóa học Marketing Online] Bài 2: Tại sao Bạn nên học khóa Miễn phí này

[Khóa học Marketing Online] Bài 2: Tại sao Bạn nên học khóa Miễn phí này

Bài 2 của Khóa học Marketing Online chúng ta sẽ tìm hiểu qua những đặc điểm nỗi bậc của khóa học, những điều kinh nghiệm quý giá cùng những kiến thức được hệ thống khoa học từ các chuyên gia của Tigobiz sẽ giúp bạn tiếp cận cũng như ứng dụng những cô ...