giá quảng cáo faecbook ở đâu

Khi nào nào thay đổi giá chạy quảng cáo

 Khi Nào Cần Thay Đổi Giá Chạy Quảng Cáo

Nếu nhóm quảng cáo của bạn đang chi tiêu (hoặc có khả năng chi tiêu) ngân sách:

Xem thêm tại đây:

  • Tăng giá thầu: Điều này sẽ không mang lại lợi ích gì. Hệ thống điều tiết của Facebook có thể chỉ hạ giá thầu xuống mức trước đây.
  • Tăng ngân sách: Điều này có thể tăng khả năng phân phối và dẫn tới nhiều kết quả hơn. Việc tăng giá thầu của bạn cùng với ngân sách còn làm cho điều này khả thi hơn nữa.
  • Hạ giá thầu: Điều này có thể dẫn đến sự cố phân phối dưới mức nếu bạn hạ giá thầu xuống mức thấp hơn mức mà hệ thống điều tiết của Facebook có trước kia (giả sử hệ thống đang hạ giá thầu) vì bạn có thể không chiến thắng nhiều cuộc đấu thầu như vậy bằng giá thầu thấp hơn.

Nếu nhóm quảng cáo hiện không chi tiêu (hoặc có khả năng không chi tiêu) ngân sách:

  • Tăng giá thầu: Điều này có thể tăng khả năng phân phối và mình khuyên bạn nên thử tăng giá thầu nếu quảng cáo đang phân phối dưới mức.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu quả của việc thay đổi giá thầu.

THAY ĐỔI GIÁ THẦU

Từ thông tin ở trên, bạn có thể thấy rằng sự thay đổi giá thầu ảnh hưởng nhiều nhất đến hiệu quả quảng cáo. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin chi tiết hơn về điều sẽ xảy ra khi bạn thay đổi giá thầu.

1. Thông tin chính

Đây là các nguyên tắc cơ bản chi phối hệ thống phân phối quảng cáo của Facebook xử lý những thay đổi về giá thầu:

  • Khi bạn thay đổi giá thầu của một nhóm quảng cáo, hệ thống của Facebook có thể cần thời gian tìm hiểu lại cách phân phối tối ưu nhóm quảng cáo đó. 
  • Giai đoạn tìm hiểu này được tích hợp vào hệ thống và rất cần thiết để có thể mang lại kết quả cho bạn. Nhóm quảng cáo của bạn có thể trải qua giai đoạn phân phối tối ưu phụ khi Facebook tìm hiểu lại ai là người phù hợp nhất.

Lưu ý: Giai đoạn tìm hiểu thường ít hơn 24h. Số người mới mà một giá thầu cao hơn cho phép bạn tiếp cận càng nhiều.

THÔNG TIN NÂNG CAO

Đối với hầu hết nhà quảng cáo, thông tin ở trên là đầy đủ. Thông tin trong phần này phù hợp hơn với những nhà quảng cáo đang cân đối thông tin độc quyền của họ với thông tin của Facebook hoặc đang làm việc với đối tác tiếp thị của Facebook

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thủ đô Việt Nam là gì