Hướng dẫn thanh toán tiền quảng cáo trên facebook

Hướng dẫn thanh toán tiền quảng cáo trên facebook

Thanh toán quảng cáo trên Facebook

Nếu sử dụng phương thức thanh toán thủ ng (như Boleto Bancário) để thanh toán quảng cáo, bạn không thể làm theo các bước này. Thay vào đó, hãy thêm tiền vào số dư tài khoản thủ ng của bạn để thanh toán.

Bạn có thể thanh toán cho quảng cáo bất kỳ lúc nào trước ngưỡng lập hóa đơn hoặc ngày lập hóa đơn hàng tháng. Nếu không sử dụng Thanh toán ngay để thanh toán, bạn sẽ bị tính phí khi đến ngưỡng lập hóa đơn hoặc ngày lập hóa đơn.

Trước khi bắt đầu

  • Hãy xác nhận rằng trong hồ sơ đã có phương thức thanh toán chính.
  • Bạn phải là quản trị viên thì mới có thể thanh toán hoặc quản lý thông tin lập hóa đơn của tài khoản quảng cáo.
  • Nếu trong tài khoản không có số tiền nào phải trả, bạn sẽ không thấy lựa chọn thanh toán ngay.
  • Nếu tài khoản bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không thực hiện được các bước này. Thay vào đó, hãy khắc phục sự cố tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa do không thanh toán được.

Thanh toán cho quảng cáo trên Facebook

Cách thanh toán:

  1. Đi đến phần Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo.
  2. Bên cạnh Số tiền phải trả, nhấp vào Thanh toán ngay.
  3. Nhập số tiền bạn muốn trả.
  4. Chọn phương thức thanh toán để tính phí.
  5. Nhấp vào Thanh toán ngay.

Sau khi bạn nhấp vào Thanh toán ngaychúng tôi sẽ lập tức tính phí theo phương thức bạn chọn.

Lưu ý: Có thể cần đến 5 phút để thay đổi này hiển thị trên tài khoản của bạn.

Chúng tôi sẽ gửi biên lai thanh toán đến phần Lập hóa đơn của Trình quản lý quảng cáo và đến địa chỉ email liên kết với tài khoản quảng cáo của bạn.

Liên kết vĩnh viễn · Chia sẻ
Thông tin này có hữu ích không?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Con cọp có mấy chân