Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ visa facebook

Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ visa Facebook

Thêm phương thức thanh toán cho quảng cáo trên Facebook

Bài viết này dành cho nhà quảng cáo muốn quản lý phương thức thanh toán dùng cho quảng cáo trên Facebook. Để nhận được hỗ trợ về cách quản lý phương thức thanh toán kết nối với tài khoản Facebook cá nhân của bạn (chẳng hạn như dành cho game, khoản quyên góp và Messenger), hãy truy cập vào đây.

Hãy thêm phương thức thanh toán mới vào tài khoản quảng cáo và quản lý các phương thức này ở phần Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo. Bạn có thể lựa chọn từ nhiều phương thức thanh toán khi chạy quảng cáo trên Facebook.

Bạn sẽ thấy lời nhắc thêm phương thức thanh toán trước khi đăng quảng cáo mới. Nếu là quản trị viên tài khoản quảng cáo, bạn có thể thêm phương thức thanh toán. Nếu không phải là quản trị viên tài khoản quảng cáo, bạn có thể gặp lỗi “thông số không hợp lệ”.

Nếu bạn dùng chung phương thức thanh toán hoặc tài khoản quảng cáo với người khác, hãy nhớ kiểm tra với họ nếu thấy có khoản phí lạ trên hóa đơn của mình. Có thể ai đó mà bạn chia sẻ thông tin đã chạy quảng cáo bằng phương thức thanh toán hoặc tài khoản quảng cáo của bạn.

Trước khi bắt đầu

  • Bạn phải là quản trị viên của tài khoản quảng cáo thì mới thêm được phương thức thanh toán.
  • Hãy kiểm tra để chắc chắn phương thức thanh toán bạn đang thêm là phương thức thanh toán được chấp nhận cho quảng cáo trên Facebook.
  • Nếu thiết lập tài khoản quảng cáo cho phương thức thanh toán thủ ng, bạn sẽ không thể thêm phương thức thanh toán khác bằng những bước này. Thay vào đó, hãy nạp tiền vào tài khoản quảng cáo bằng phương thức thanh toán thủ ng. Bên cạnh đó, bạn không dùng được một số phương thức thanh toán (ví dụ: PayPal).

Thêm một phương thức thanh toán vào tài khoản quảng cáo

Cách thêm phương thức thanh toán vào tài khoản quảng cáo:

  1. Đi đến phần Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo.
  2. Trong phần Phương thức thanh toán, nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
  3. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn thêm, điền thông tin của bạn, rồi nhấp vào Tiếp tục. Làm theo hướng dẫn bổ sung để thêm phương thức thanh toán.

Phương thức thanh toán sẽ được lưu vào tài khoản của bạn.

Nếu đã lưu nhiều phương thức thanh toán vào tài khoản quảng cáo, bạn có thể thiết lập phương thức thanh toán chính. Khi bạn thanh toán cho quảng cáo, chúng tôi sẽ tính phí phương thức thanh toán chính trước.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thủ đô Việt Nam là gì