Hình ảnh dự án xác minh Google maps

Hình ảnh dự án xác minh Google maps

Tên doanh nghiệp của bạn càng xuất hiện dễ dàng và thường xuyên trên Google Maps, một nguồn thông tin đáng tin cậy, thì càng có nhiều người bắt đầu tìm đến. Ngay cả khi bạn không sở hữu một cửa hàng thực, bạn vẫn có thể hưởng lợi từ sự hiển thị mà xác minh Google Maps cung cấp, liên hệ ngay Tigobiz.

Hình ảnh các dụ án xác minh google maps

Nếu bạn đã ở trên Google Maps và đã xác nhận danh sách của mình, hãy kiểm tra xem doanh nghiệp của bạn có được tối ưu hóa để xuất hiện cho các tìm kiếm có liên quan hay không. Công cụ miễn phí của chúng tôi dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đánh giá nhanh chóng và dễ dàng

Bây giờ bạn có thể nói, “Được rồi, hãy làm thôi. Cho tôi biết cách đưa doanh nghiệp của tôi lên Google. ” Chúng tôi đã bảo vệ bạn. Chúng tôi đã phác thảo quy trình — nhân tiện, là MIỄN PHÍ — trong hướng dẫn từng bước, dễ làm theo này. Đây là phiên bản ngắn, được liệt kê. Dưới đây, chúng ta sẽ đi sâu hơn cho từng bước.

  1. Kiểm tra xem bạn đã được liệt kê chưa
  2. Nếu bạn không được liệt kê, hãy tạo một địa điểm trên Google Maps
  3. Xác nhận danh sách của bạn thông qua Google Doanh nghiệp của tôi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thủ đô Việt Nam là gì