Google Maps Sửa Đổi Các Nguyên Tắc Về Chất Lượng Các Trang Địa Phương

Google Maps Sửa Đổi Các Nguyên Tắc Về Chất Lượng Các Trang Địa Phương

Google Maps đã cp nht nguyên tc v cht lượng các trang đa phương 

Jade Wang t nhóm Google đã đăng tin này trong Din đàn ca Google nói rng: Chúng tôi đã cp nht và làm rõ các nguyên tc v cht lượng ca chúng tôi đi vi các trang đa phương. Vui lòng đc phiên bn mi ti đây và như mi khi, vui lòng liên h vi nhóm h tr ca chúng tôi nếu có bt kỳ câu hi c th nào []

Bức TrGoogle Maps Sửa Đổi Các Nguyên Tắc Về Chất Lượng Các Trang Địa Phươnganh Toàn Cảnh SEO Google Maps 2021
Google Maps Sửa Đổi Các Nguyên Tắc Về Chất Lượng Các Trang Địa Phương

Google Maps đã cập nhật nguyên tắc về chất lượng các trang địa phương của họ vào đêm qua. Jade Wang từ nhóm Google đã đăng tin này trong Diễn đàn của Google nói rằng:

Chúng tôi đã cập nhật và làm rõ các nguyên tắc về chất lượng của chúng tôi cho các trang địa phương. Vui lòng đọc phiên bản mới tại đây và như mọi khi, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về tài khoản của bạn.

Xem thêm: Dịch Vụ Xác Minh & SEO Google Maps

Có một số chuyên gia SEO Google maps đã đào sâu các hướng dẫn cũ để so sánh nó với các nguyên tắc mới.

Những thay đổi rõ ràng này bao gồm:

 • KHÔNG được phép sử dụng bất kỳ loại mô tả nào
 • Danh mục phải là danh mục cụ thể hơn chứ KHÔNG phải là danh mục bao quát, chung chung
 • Tăng tính nhất quán về tên và danh mục giữa nhiều chuỗi địa điểm
 • Hai hoặc nhiều thương hiệu tại cùng một địa điểm phải chọn một tên
 • Nếu các phòng ban khác nhau có trang riêng thì họ phải có các danh mục duy nhất
 • Các trang của học viên, trong các thực hành đa địa điểm chỉ nên có tên của họ chứ không phải tên của thực hành
 • Chỉ những người thực hành một mình mới có thể sử dụng định dạng của Thực hành: Người thực hành
 • Văn phòng ảo KHÔNG được phép trừ khi có nhân viên.

Google Maps địa phương luôn là “miền tây hoang dã” của không gian tìm kiếm, hãy xem về bức tranh toàn cảnh về Google maps 2021. Vì vậy, nhiều người đang đặt câu hỏi, bất chấp những nguyên tắc này, liệu Google có thực sự có đủ sức mạnh và nguồn lực để thực thi những quy tắc này không?

Các bài viết liên quan:

 1. Cách Viết Bài Review Đánh Giá Doanh Nghiệp Trên Google Maps
 2. 11 Mẹo Local SEO Thông Thường Để Thống Trị Google Maps
 3. Cách Bật Chế Độ Xem Phố (Street View) Của Google Maps Và Thêm Hình Ảnh
 4. Dịch vụ tạo và mua đánh giá review 5 sao Google maps

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy