Gía quảng cáo Facebook đến cho những ai

Giá quảng cáo Facebook đến những ai

Xác định đối tượng để nhắm mục tiêu quảng cáo thông minh hơn.

Với đối tượng cốt lõi, bạn đặt các quy tắc cho vị trí mà quảng cáo được phân phối. Điều chỉnh đối tượng mục tiêu của bạn trong phạm vi rộng hoặc được xác định rõ như bạn muốn, dựa trên các tiêu chí sau.

Xem thêm tại đây: 

Bạn chưa biết nên bắt đầu từ đâu?

Với thông tin chi tiết về đối tượng, hãy khám phá thông tin nhân khẩu học. Sở thích và hành vi của mọi người trên Facebook, cũng như những người kết nối với Trang của bạn. Thậm chí bạn có thể lưu đối tượng mình tạo ra và sử dụng đối tượng này trong Trình quản lý quảng cáo.

Tiếp cận những người mới tương tự khách hàng hiện tại của bạn.

Đối tượng quan tâm đến giá quảng cáo là cách nhanh chóng và hiệu quả để kết nối với những người có khả năng phản hồi quảng cáo của bạn. Bạn chỉ cần tạo đối tượng nguồn gồm những người mà bạn biết. Sau đó, quảng cáo của bạn sẽ tiếp cận những người có chung đặc điểm và sở thích.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Con cọp có mấy chân