giá quảng cáo trên facebook

Giá chạy quảng cáo Facebook ở đâu tốt?

1. Chi phí chạy quảng cáo Facebook là do tôi quyết định, vậy thời gian chạy quảng cáo thì sao?

Ngoài việc quyết định chi phí chạy quảng cáo Facebook. Bạn cũng là người quyết định xem Facebook cần bao nhiêu ngày để sử dụng hết số tiền đầu tư cho quảng cáo đó.

Ví dụ: Bạn quyết định đầu tư cho chi phí chạy quảng cáo Facebook mặt hàng đang kinh doanh là 3 triệu cho 15 ngày: Nghĩa là trung bình mỗi ngày 200 ngàn. Facebook sẽ dựa vào đây để phân phối quảng cáo cho bạn. Mỗi ngày trung bình Facebook sẽ dùng 200 ngàn của bạn để chi phối quảng cáo

Xêm thêm tại đây:

2. Nếu chi phí chạy quảng cáo Facebook là 200 ngàn/ngày thì tôi được bao nhiêu lượt tương tác

Bạn có bao nhiêu tương tác với chi phí 200 ngàn trên ngày danh cho quảng cáo Facebook. Điều này còn tùy thuộc vào giá thầu mà bạn đặt ra cho mõi lượt tương tác.

Dựa vào đó bạn có thể tính ra được lượt tương tác của mình, là lấy số tiền trên ngày chia cho giá thầu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy