Điều khoản Dịch Vụ Xác Minh Google Maps

Điều khoản Dịch Vụ Xác Minh Google Maps

Chắc đã không ít lần bạn tìm kiếm một sản phẩm hay dịch vụ trên Google. Bạn sẽ nhìn thấy địa chỉ, bản đồ hướng dẫn ngay trên những kết quả đầu tiên của Google. Chỉ cần bạn xác minh google maps tại Tigobiz thì thông tin cơ bản như địa chỉ, giờ mở cửa, số điện thoại sẽ hiển thị ngày cho người dùng.

Điều này có nghĩa là nếu bạn là doanh nghiệp, khi khách hàng thực sự muốn tìm kiếm doanh nghiệp của bạn. Họ sẽ tìm đến đúng ngay địa chỉ doanh nghiệp bạn mà không mất nhiều thời gian thông qua google maps. Đây cũng là một hình thức quảng cáo cho doanh nghiệp khá hiệu quả bạn không nên bỏ qua.

Điều khoản dịch vụ xác minh google maps tại Tigobiz

Điều khoản dịch vụ xác minh google maps 1

Điều khoản dịch vụ xác minh google maps 2

Điều khoản dịch vụ xác minh google maps 3

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy