Điều khoản dịch vụ tăng like facebook

Điều khoản dịch vụ tăng like facebook của Tigobiz

Việc bạn sử dụng dịch vụ tăng like facebook có nghĩa là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ tăng like facebook.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản thông qua cơ quan, trường học hoặc nhóm khác, các điều khoản có thể được áp dụng dựa trên thỏa thuận của tổ chức bạn với Facebook.

Các chính sách khác

  • Chính sách đối với hành vi sai trái
  • Chính sách quyền riêng tư của Facebook

Điều khoản dịch vụ tăng like facebook của Tigobiz?

Theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, “Bạn vẫn có mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn nắm giữ trong nội dung đó. Nói tóm lại, những gì thuộc về bạn vẫn là của bạn”.

Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung nào của bạn, bao gồm mọi văn bản, dữ liệu, thông tin và tệp mà bạn tải lên, chia sẻ hoặc lưu trữ trong tài khoản facebook của bạn. Điều khoản dịch vụ của Tigobiz nhằm mục đích giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn muốn — vì vậy, nếu bạn quyết định chia sẻ một tài liệu với ai đó hoặc muốn mở tài liệu đó trên một thiết bị khác, chúng tôi có thể cung cấp chức năng đó.

  • Bạn kiểm soát việc ai có thể truy cập các tệp của bạn trong Drive. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tệp và dữ liệu của bạn với người khác trừ trường hợp mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
  • Chúng tôi sẽ không thay đổi một Tài liệu riêng tư thành Tài liệu công khai.
  • Chúng tôi sẽ không sử dụng một Tài liệu riêng tư cho các chiến dịch tiếp thị hoặc quảng cáo.
  • Chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu của bạn miễn là bạn yêu cầu chúng tôi giữ dữ liệu đó.
  • Bạn có thể mang theo dữ liệu nếu chọn ngừng sử dụng dịch vụ tăng like facebook của Tigobiz.

Xem thêm:

Sứ mệnh của dịch vụ tăng like facebook

Tầm nhìn của Tigobiz về dịch vụ tăng like facebook

Bấm “Ctrl+D” Để lưu trữ trên Bookmark và xem lại, hoặc bấm vào biểu tượng ngôi sao cuối địa chỉ web.

Chúc các bạn thành công!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy