Điều Khoản Dịch Vụ Chăm Sóc Fanpage Facebook

Điều Khoản Dịch Vụ Chăm Sóc Fanpage Facebook

Chào mừng bạn đến với Trang giới thiệu Điều Khoản Dịch Vụ Chăm Sóc Fanpage Facebook cuả Tigobiz . Mục đích chính và duy nhất của Điều Khoản này là cung cấp trang giới thiệu thông tin của dịch vụ quản trị, chăm sóc, Fanpage, thiết kế, chỉnh sửa (gọi chung là “Dịch vụ”). Các cụm từ “chúng tôi”, “của chúng tôi,” và “Tigobiz” được sử dụng dưới đây sẽ được sử dụng đại diện cho Điều khoản dịch vụ chăm sóc Fanpage Facebook

Các tổ chức, hay cá nhân đã, đang và sẽ tham gia tra cứu thông tin trên Tigobiz, sẽ sẵn sàng tham gia giao dịch với một thái độ tôn trọng quyền và lợi ích của nhau, một cách hợp pháp nhờ có các hợp đồng và không trái với các quy định của pháp luật.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHĂM SÓC FANPAGE FACEBOOK

Chúng tôi cung cấp thông tin trong các bài đăng trên Website với mục đích hỗ trợ tư vấn, triển khai, kết nối thực hiện mong muốn chăm sóc Website, Fanpage của bạn.

Các thông tin đã được đăng trên Tigobiz cần phải được tuân thủ theo tất cả các luật áp dụng (nếu có), không đăng những thông tin hoặc sản phẩm bị cấm bởi pháp luật.

Chúng tôi cũng hoạt động như một trang giới thiệu thông tin chi tiết, kết nối hợp tác giữa người có nhu cầu sử dụng dịch vụ với các bên cung cấp dịch vụ phù hợp.

Việc sử dụng Website và dịch vụ trên đó cần phải được thực hiện một cách công khai và minh bạch để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của các bên.

Các bên chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí liên quan với việc sử dụng Website hoặc Dịch vụ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy