website-la-gi

Dịch vụ thiết kế khóa học trực tuyến là gì?

Website dạy học trực tuyến hay còn gọi là website dạy học online, website đào tạo trực tuyến, online, thiết kế web e-learning… Mục đích của trang web này để giúp giảng viên dạy học thông qua mạng internet. Là hình thức sử dụng mạng trực tuyến để dạy học, trao đổi giữa học viên và giáo viên.

Thế nào là dịch vụ thiết kế website học trực tuyến?

Thiết kế website học trực tuyến là một website sử dụng giúp cho việc học thuật, trao đổi thông tin kiến thức giữa người dạy và học thông qua hình thức online hay đơn giản hơn đây là hình thức học tập thông qua internet kết nối với các website đào tạo giúp phục vụ các hoạt động học tập, trao đổi tài liệu, phát triển và nghiên cứu giữa người học và người dạy.

Hiện nay có các hình thức học trực tuyến khá đa dạng, thường ở các cấp bậc cơ bản có thể vào học tập trên website, các bài chia sẻ từ các chuyên gia sẽ được cập nhật, trích dẫn còn trên mức độ cao hơn thì nền tảng học yêu cầu học viên cần đăng nhập trực tuyến để có thể học tập tham gia lớp học trực tuyến như đang học tại trường học. Để làm được điều này yêu cầu đầu tiên bạn cần có một website học trực tuyến với nền tảng chất lượng đáp ứng được tính chuyên nghiệp và sự tin tưởng của học viên.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *