Chi phí chạy quảng cáo Facebook giá rẻ

Chi phí để chạy quảng cáo Facebook giá rẻ là bao nhiêu?

Chi phí quảng cáo trên Facebook là bao nhiêu?

Bạn có thể chạy quảng cáo trên Facebook, Instagram và Audience Network với mức ngân sách bất kỳ. Một số người chi tiêu cho cà phê mỗi ngày nhiều hơn số tiền họ chi tiêu cho chiến dịch quảng cáo. Chi phí chính xác liên quan đến việc quảng cáo của bạn được hiển thị cho một người nào đó được xác định trong quy trình đấu giá quảng cáo. Tìm hiểu cơ chế định giá quảng cáo và cách thiết lập ngân sách phù hợp với bạn.

Xem thêm tại đây

Làm cách nào để mua quảng cáo?

Cách phổ biến nhất để mua quảng cáo cho Facebook, Instagram và Audience Network là thông qua ng cụ quản lý quảng cáo, gọi là Trình quản lý quảng cáo. Bạn mua quảng cáo bằng cách tạo quảng cáo và gửi đến quy trình đấu giá quảng cáo của chúng tôi.

Bạn luôn là người nắm quyền kiểm soát.

Bạn thiết lập ngân sách và giá thầu. Chúng tôi sẽ không bao giờ chi tiêu nhiều hơn mức tối đa của bạn.

Thu được kết quả với mọi ngân sách.

Quảng cáo sẽ được hiển thị cho những người có khả năng quan tâm để bạn có thể thu được kết quả.

Thanh toán cho những hành động bạn muốn.

Bạn chọn mục tiêu – lượt hiển thị, lượt chuyển đổi – và chỉ thanh toán cho các mục tiêu đó.

Tạo quảng cáo một cách dễ dàng bằng Trình quản lý quảng cáo

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Con cọp có mấy chân