Cách xác minh doanh nghiệp của bạn trên Google đơn giản

Cách xác minh doanh nghiệp của bạn trên Google maps đơn giản

Bây giờ bạn đã có thuật ngữ thích hợp, hãy ghép các phần lại với nhau để tạo thành một bức tranh toàn cảnh về quá trình.

Các mục tiêu là để đạt được quyền truy cập đầy đủ đến bạn hồ sơ kinh doanh trên Google.

Phương tiện bạn thực hiện việc này là tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi , mà bạn đăng ký bằng Tài khoản Google chuẩn.

Cách xác minh doanh nghiệp trên Google maps

Các bước để hoàn tất quy trình như sau:

 1. Đảm bảo bạn có Tài khoản Google chuẩn cho doanh nghiệp của mình.
 2. Đảm bảo rằng bạn có Hồ sơ doanh nghiệp.
 3. Tạo tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi.
 4. Yêu cầu xác nhận Hồ sơ doanh nghiệp của bạn.
 5. Xác minh quyền sở hữu doanh nghiệp của bạn.

Giờ đây, với nền tảng đã được đặt ra, bạn đã được trang bị vũ khí và sẵn sàng để xác nhận và xác minh thành công doanh nghiệp của mình trên Google maps. Các bước nêu dưới đây được viết tuyến tính và trong một số trường hợp, bạn sẽ cần bỏ qua một bước. Nhưng tôi vẫn khuyến khích bạn đọc kỹ tất cả để tránh gặp phải rào cản hoặc tạo tài khoản trùng lặp.

Bước # 1: Đảm bảo bạn có Tài khoản Google cho doanh nghiệp của mình

Đây là Tài khoản Google chuẩn mà chúng tôi đã mô tả trong phần thuật ngữ ở trên. Nếu bạn đã có một tài khoản (đảm bảo đó không phải là Tài khoản Google sử dụng cá nhân của bạn), hãy chuyển sang Bước # 2 . Nếu bạn không có Tài khoản Google cho doanh nghiệp của mình, hãy làm theo các bước bên dưới.

1. Truy cập account.google.com/signin .
2. Nhấp vào “Tạo tài khoản”.

cách tạo và xác minh tài khoản google doanh nghiệp của tôi tạo tài khoản google

3. Bạn sẽ thấy một danh sách thả xuống với hai tùy chọn. Chọn “Để quản lý doanh nghiệp của tôi”.

cách tạo và xác minh google tài khoản doanh nghiệp của tôi quản lý doanh nghiệp

4, Cung cấp thông tin cần thiết.

Bước # 2: Đảm bảo bạn có Hồ sơ doanh nghiệp

Hồ sơ doanh nghiệp của bạn là thuật ngữ chính thức cho danh sách doanh nghiệp Google của bạn. Như đã đề cập ở trên, Hồ sơ doanh nghiệp trên Google tách biệt với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi. Hồ sơ doanh nghiệp có thể tự tồn tại mà không cần tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi. Vấn đề với điều này là chủ sở hữu doanh nghiệp không có quyền kiểm soát thông tin trong Hồ sơ doanh nghiệp đó cho đến khi họ xác nhận quyền sở hữu và điều này được thực hiện thông qua Google Doanh nghiệp của tôi. Điểm mấu chốt: Bạn sẽ muốn đảm bảo rằng mình có Hồ sơ doanh nghiệp để xác nhận quyền sở hữu sau khi thiết lập tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi.

Nếu bạn biết mình đã tạo Hồ sơ doanh nghiệp, hãy chuyển sang Bước # 4. Nếu bạn chưa tạo hoặc không chắc chắn, hãy làm theo các bước bên dưới.

Lưu ý: Ngay cả khi bạn không tạo, vẫn có khả năng là Hồ sơ doanh nghiệp của bạn đã tồn tại. Điều này là do Hồ sơ doanh nghiệp chỉ đơn giản là một địa điểm trên Google Maps mà bất kỳ người hoặc máy tính nào cũng có thể thêm vào. Vì vậy, để kiểm tra và xem bạn có cần tạo Hồ sơ doanh nghiệp hay không, hãy làm theo các bước sau:

1. Đến Google.com/maps .
2. Tìm kiếm tên doanh nghiệp của bạn.
3. 
Nếu tên doanh nghiệp của bạn xuất hiện trong menu thả xuống với địa chỉ bên cạnh, điều này có nghĩa là Hồ sơ doanh nghiệp của bạn đã tồn tại. Tuyệt quá! Bạn có thể chuyển sang Bước # 4.

cách tạo và xác minh google kiểm tra tài khoản doanh nghiệp của tôi bản đồ cho hồ sơ doanh nghiệp google

Nếu tên doanh nghiệp của bạn không trùng với địa chỉ, hãy chọn nó và bạn sẽ thấy một cái gì đó như sau:

làm thế nào để tạo và xác minh google tài khoản doanh nghiệp của tôi, thêm chỗ thiếu mã thông báo shop

4. Chọn “Thêm địa điểm bị thiếu” và bạn sẽ thấy màn hình như sau:

cách tạo và xác minh google tài khoản doanh nghiệp của tôi thêm mẫu địa điểm bị thiếu

5. Cung cấp thông tin được yêu cầu. Lưu ý rằng bạn sẽ có tùy chọn xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp trong cùng thời hạn đó. Vì bạn chưa có tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi nên bạn sẽ cần chuyển sang Bước # 3. Nếu bạn đã có tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, bạn có thể làm theo lời nhắc và bạn sẽ kết thúc ở Bước # 5 — hãy xem bạn thực hiện!

Bước # 3: Đăng ký tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi

Phương tiện mà bạn xác nhận Hồ sơ doanh nghiệp của mình trên Google là thông qua tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi. Với điều kiện bạn có tài khoản Google chuẩn (xem Bước # 1), đây là cách đăng ký tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi.

1. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google tiêu chuẩn cho doanh nghiệp của mình (chứ không phải Tài khoản Google tiêu chuẩn cho đời sống cá nhân của bạn).
2. Truy cập google.com/business .
3. Chọn “Quản lý ngay bây giờ”.

cách tạo và xác minh tài khoản google doanh nghiệp của tôi google.com/business

4. Cung cấp thông tin cơ bản mà Google yêu cầu, bao gồm.

 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Trang mạng
 • Số điện thoại
 • Khu vực giao hàng (nếu có)
 • thể loại

Sau khi bạn kết nối tài khoản này với Hồ sơ doanh nghiệp của mình (bước cuối cùng của bài đăng này), các trường bổ sung sẽ mở ra trong trang tổng quan để bạn có thể cung cấp thêm thông tin về doanh nghiệp của mình. Thông tin này là chìa khóa để tối ưu hóa doanh nghiệp của bạn cho SEO địa phương và thu hút nhiều khách hàng hơn thông qua danh sách miễn phí của bạn.

Bước # 4: Yêu cầu xác nhận Hồ sơ doanh nghiệp của bạn

Đây là nơi chúng ta bắt đầu ghép các mảnh lại với nhau. Rất tiếc, việc tạo tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi (từ Bước # 3) không tự động kết nối tài khoản đó với Hồ sơ doanh nghiệp của bạn (từ Bước # 2). Bạn cần yêu cầu Google kết nối họ và bạn thực hiện việc này bằng cách xác minh quyền sở hữu doanh nghiệp của mình. Để thực hiện việc này, hãy bắt đầu bằng cách tìm Hồ sơ doanh nghiệp của bạn trên Google Maps hoặc Google Tìm kiếm và yêu cầu xác nhận. Bạn có thể làm điều này theo một trong hai cách:

Xác nhận quyền sở hữu phương thức yêu cầu # 1:

1. Truy cập google.com và tìm kiếm tên và vị trí doanh nghiệp của bạn. Nếu Hồ sơ doanh nghiệp của bạn xuất hiện ở bên phải, hãy tìm phần “Sở hữu doanh nghiệp này?” và chọn nó.

cách tạo và xác minh tài khoản google doanh nghiệp của bạn, tài khoản doanh nghiệp của tôi sở hữu công cụ dọn dẹp arnos doanh nghiệp này

2. Từ đó, bạn sẽ được đưa đến màn hình có nội dung “Quản lý doanh nghiệp này để bạn có thể trả lời các bài đánh giá, cập nhật thông tin , v.v. “

cách tạo và xác minh tài khoản google doanh nghiệp của bạn sở hữu doanh nghiệp này trình dọn dẹp arnos quản lý doanh nghiệp này

3. Nhấp vào “Quản lý ngay bây giờ” và làm theo lời nhắc để xác nhận doanh nghiệp của bạn. Một lần nữa, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng Tài khoản Google chuẩn được sử dụng cho doanh nghiệp của bạn chứ không phải cho cuộc sống cá nhân của bạn, được đề cập trong Bước # 1.

Xác nhận quyền sở hữu phương thức yêu cầu số 2: Google Maps

1. Truy cập Google.com/maps .
2. Nhập tên doanh nghiệp của bạn.
3. Nhấp vào Hồ sơ doanh nghiệp của bạn, hồ sơ này sẽ mở rộng.
4. Sau đó, bạn sẽ thấy tùy chọn “Xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp này”.

cách tạo và xác minh tài khoản google doanh nghiệp của bạn sở hữu tài khoản doanh nghiệp này, công cụ dọn dẹp arnos doanh nghiệp yêu cầu thông qua bản đồ

Sau đó, nhấp vào “Xác nhận doanh nghiệp này” sẽ phủ lên cùng một màn hình mà bạn đã thấy trong phương pháp đầu tiên, nhưng lần này là ngay trên bản đồ.

cách tạo và xác minh tài khoản google doanh nghiệp của bạn quản lý google maps của doanh nghiệp này

4. Nhấp vào “Quản lý ngay bây giờ” và làm theo lời nhắc. Một lần nữa, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn đã tạo cho doanh nghiệp của mình được đề cập ở Bước # 1.

Bước # 6: Xác minh quyền sở hữu doanh nghiệp của bạn

Đây là đoạn nhà! Nếu bạn cần lấy Gatorade hoặc vài lát cam, tôi sẽ đến ngay khi bạn quay lại.

Khi bạn nhấp vào “Quản lý ngay bây giờ” theo hướng dẫn ở Bước # 5, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin để chứng minh bạn là chủ sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp bạn có, nếu bạn đã tạo Hồ sơ doanh nghiệp và bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, bạn có thể được xác thực ngay tại chỗ. Nếu bạn không phải là người tạo Hồ sơ doanh nghiệp, Google sẽ gửi cho bạn mã xác minh mà bạn sẽ nhập vào trang tổng quan Google Doanh nghiệp của mình. Tùy thuộc vào các trường hợp tài khoản của bạn / các yêu cầu bảo mật trong ngành của bạn, bạn có thể được cung cấp mã xác minh của mình qua thư thông thường, email hoặc tin nhắn.

cách tạo và xác minh mã pin xác minh tài khoản google my business của bạn

Sau khi nhận được mã và nhập mã đó vào hộp, bạn sẽ có toàn quyền sở hữu Hồ sơ doanh nghiệp của mình trên Google! Giờ đây, bạn có thể quản lý các bài đánh giá, cập nhật thông tin, thêm các chi tiết hấp dẫn hơn và tối ưu hóa nó để tiếp thị thành công tại địa phương .

Dành thời gian để xác minh doanh nghiệp của bạn trên Google

Google đang thay đổi cách người tiêu dùng tìm kiếm và tương tác với các doanh nghiệp địa phương, vì vậy nếu bạn muốn tiếp tục tiếp cận đối tượng và thu hút khách hàng bằng Hồ sơ doanh nghiệp miễn phí của mình, hãy đảm bảo làm theo các bước trên. Quá trình này có các phần và phần khác nhau, nhưng nó không quá phức tạp với các hướng dẫn như thế này và các tùy chọn như thực hiện trên thiết bị di động . Hãy bắt đầu với việc tạo, xác nhận quyền sở hữu và xác minh thông qua Google Doanh nghiệp của tôi ngay hôm nay để bạn có thể tận dụng tối đa công cụ tuyệt vời và miễn phí có sẵn cho bạn.

Các bài viết liên quan:

 1. Hình ảnh ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn như thế nào trên Google maps
 2. Các phương pháp hay nhất cho bài đăng trên Google maps
 3. Tại sao doanh nghiệp của bạn không hiển thị trên Google Maps (4 lý do phổ biến)
 4. Tại sao các bài đăng về doanh nghiệp địa phương của Google lại quan trọng với SEO Local
 5. Những gì bạn cần để xác nhận và xác minh doanh nghiệp của bạn trên Google

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy