thiết kế web bằng html

Cách thiết kế web đơn giản nhất bằng html

Ngày nay đi đâu hay ngồi đâu các bạn cũng bất chợt nghe nói nhiều đến cụm từ Website, có bao giờ bạn suy nghỉ chính bạn sẻ tạo ra cho riêng ban một Website.
Bạn đang lo lắng không biết bắt đầu tư đâu và làm như thế nào? Vậy thì bạn hãy yên tâm hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn các thiết kế websit đơn giản bằng HTML.

CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT FILE HTML

Một tài liệu HTML cơ bản cần có cấu trúc như sau:

<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<h1></h1>
<p></p>
<p></p>
</BODY>
</HTML>

Môt cặp thẻ trong file html được nghĩa như sau:

<tên thẻ>Nội dung</tên thẻ>, ngoài ra cũng có một số thẻ được định nghĩa khác ví dụ như thẻ meta <meta nội dung thẻ />, <br />
<tên thẻ> là dấu hiệu bắt đầu của một thẻ
</tên thẻ> là dấu hiệu kết thúc một thẻ

Trong cấu trúc trên có nhứng cặp thẻ sau:

<HTML>
Là cặp thẻ được sử dụng để xác nhận đó là một file HTML.
</HTML>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
Xác định file được định dạng theo chuẩn utf-8

<HEAD>
Được dùng để xác định phần mở đầu cho file
</HEAD>

<TITLE>
Cặp thẻ này chỉ có thể sử dụng trong phần mở đầu của tài liệu, nó phải nằm trong thẻ HEAD, thể hiện tiêu đề của trang HTML này khi được chạy trên Internet hoặc Localhost.
</TITLE>

<BODY>
Thẻ này được sử dụng để xác định phần nội dung chính của bài viết thể hiện trên file này
</BODY>

<h1>
Thẻ định dạng đề mục, thường người lập trình sẽ đặt tiêu đề bài viết vào cặp thẻ định dạng này.
</h1>

<p>
Được sử dụng để định dạng một đoạn văn bản.
</p>

</BR> là thể không có mở đầu và kết thúc thẻ, thẻ này xuất hiện ở đâu thì phần nội dung dưới đó sẻ sang dòng mới.

<B>
Được sử dụng để định dạng một đoạn văn bản được in đậm.
</B>
<i>
Được sử dụng để định dạng một đoạn văn bản được in nghiêng.
</i>
<u>
Được sử dụng để định dạng một đoạn văn bản được nghạch dưới.
</u>

<UL> Cặp thể kết hợp dùng để định dạng danh sách thông thường:
<li> Mục thứ nhất </li>Cặp thể kết hợp dùng để định dạng danh sách thông thường:
<li> Mục thứ hai </li>Cặp thể kết hợp dùng để định dạng danh sách thông thường:
</UL>Cặp thể kết hợp dùng để định dạng danh sách thông thường.

ĐỊNH DẠNG CHO MỘT TRANG HTML ĐƠN GIẢN.

1. Đinh dạng danh sách:

Phần trước chúng tôi đã trình bày cách tạo một danh sách thông thường UL, bài này Webgiare.net sẽ trình bày với các bạn danh sách thực đơn(Menu) OL.

Với thẻ OL ta có cú pháp sau:

<OL TYPE=1/a/A/i/I>
<LI type= disc/circle/square>Menu thứ nhất </li>
<LI>Menu thứ hai </li>
<LI>Menu thứ ba </li>
</OL>

Trong đó:

UL TYPE =1 Các mục được sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3…
=a Các mục được sắp xếp theo thứ tự a, b, c…
=A Các mục được sắp xếp theo thứ tự A, B, C…
=i Các mục được sắp xếp theo thứ tự i, ii, iii…
=I Các mục được sắp xếp theo thứ tự I, II, III…
LI TYPE = disc Chấm tròn đậm
LI TYPE = circle Vòng tròn
LI TYPE = square Hình vuông

2. Các thẻ định dạng ký tự:

Trong phần trên chúng tôi đã trình bày với các bạn các thẻ <b>, <i>, <u>. Phần dưới đây chúng tôi sẽ trình bày các thẻ định dạng ký tự sau:

Strong = b : In đậm
EM = I : In nghiêng
S = STRIKE: Chữ bị gạch ngang
BIG: Chữ lớn hơn bình thường
Small: chữ nhỏ hơn bình thường
SUP: Đinh nghĩa chỉ số trên
SUB: Chỉ số dưới
BASEFONT: Định nghĩa kích thước font chữ.
FONT: Kiểu chữ hiển thị.
<CENTER>Nội dung được canh giữa</CENTER>

3. Sử dụng màu sắc trong thiết kế các trang Web

Trong thành phần yếu tố đồ hoạ về màu sắc thì một màu được kết hợp từ ba thành phần màu chính, đó là: Đỏ (Red), Xanh lá cây (Green), Xanh nước biển (Blue). Trong HTML một giá trị màu có định dạng như sau:
#RRGGBB viết tắt (RedRedGreenGreenBlueBlue)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy