Cách Thay Đổi Thông Tin Sau Khi Sử Dụng Dịch Vụ Xác Minh Google Maps

Cách Thay Đổi Thông Tin Sau Khi Sử Dụng Dịch Vụ Xác Minh Google Maps

Hello mọi người, mọi người khỏe không? Có phải mọi người đã xác minh xong map trên Google maps của mình rồi đúng không? Hôm nay, Tigobiz sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi các thông tin cần đổi mà các bạn cần.

Các bước để đổi thông tin sau khi sử dụng dịch vụ xác minh Google maps 

Cách Thay Đổi Thông Tin Sau Khi Sử Dụng Dịch Vụ Xác Minh Google Maps
Cách Thay Đổi Thông Tin Sau Khi Sử Dụng Dịch Vụ Xác Minh Google Maps

Đầu tiên, các bạn đăng nhập vào Google my business

Sau khi đăng nhập xong, bạn chọn map mà bạn muốn chỉnh sửa thông tin, sau đó bên trái sẽ là thanh công cụ, trong đó có mục Thông tin.

Các bạn vào đó và bắt đầu chỉnh sửa các thông tin của mình, gồm các mục như địa chỉ, số điện thoại, danh mục kinh doanh, trang web và còn nhiều thứ khác. Sau khi xong thì các bạn đợi khoảng một lúc sau, hoặc có cái thì 1 vài ngày sau nó sẽ update cho các bạn.

Đọc thêm:

  1. Trích dẫn SEO địa phương – Khám phá sức mạnh của bảng xếp hạng Google Maps
  2. NAP Tính nhất quán của các trích dẫn trên Google Map

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Con cọp có mấy chân