Cách quảng cáo sự kiện facebook

Cách quảng cáo sự kiện facebook

Sau khi tạo sự kiện, bạn có thể quảng bá sự kiện đó dưới dạng quảng cáo. Trực tiếp từ Trang Facebook. Quảng cáo sự kiện sẽ hiển thị trên Bảng tin Facebook.

Cách quảng cáo sự kiện trên Trang Facebook:

 1. Đi đến Trang Facebook và nhấp vào Quảng cáo.
 2. Chọn Quảng cáo sự kiện. Nếu tùy chọn này không xuất hiện, hãy đảm bảo rằng bạn đã tạo sự kiện từ Trang Facebook chứ không phải trang cá nhân.
 3. Chọn sự kiện bạn muốn quảng cáo rồi nhấp vào Quảng cáo sự kiện.
 4. Nếu đây là sự kiện gặp mặt trực tiếp và yêu cầu vé tham dự. Hãy chọn mục tiêu của bạn trong phần 

Mục tiêu

  • Nếu chọn Bán vé, nút kêu gọi hành động Mua vé sẽ xuất hiện trên quảng cáo của bạn. Nếu chọn Nâng cao mức độ nhận biết, nút kêu gọi hành động Quan tâm sẽ xuất hiện trên quảng cáo của bạn.
  • Lưu ý rằng nếu đây là sự kiện online và/hoặc không yêu cầu vé tham dự thì quảng cáo sẽ tối ưu hóa cho phản hồi sự kiện và có nút kêu gọi hành động Quan tâm.
 1. (Không bắt buộc) Để thay đổi văn bản của quảng cáo, hãy nhập nội dung trong ô Mô tả. Phần mô tả của sự kiện sẽ tự động được điền vào ô này.
 2. (Không bắt buộc) Để thay đổi nội dung quảng cáo, nhấp vào Chỉnh sửa tùy chọn rồi nhấp vào Chọn hình ảnhChọn videoTải file mới lên hoặc Cắt ảnh từ menu thả xuống.
 3. Chọn đối tượng, khoảng thời gian. Ngân sách và thêm tính năng theo dõi chuyển đổi nếu cần.
 4. Khi hoàn tất, nhấp vào Quảng cáo sự kiện ngay.

Tương tự những hình ảnh quảng cáo khác. Hình ảnh bạn sử dụng cho nội dung quảng cáo chỉ nên chứa ít hoặc không chứa văn bản. Bạn nên dùng hình ảnh thu hút. Liên quan đến sự kiện của mình thay vì tờ rơi sự kiện mà trong đó chỉ toàn là chữ. 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *