Cách Nhận Khuyến Mãi Dịch Vụ Tăng Like Facebook

Cách Nhận Khuyến Mãi Dịch Vụ Tăng Like Facebook

Dịch vụ tăng like facebook của Tigobiz với những ưu đãi hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như các cá nhân đang khó khăn trong tài chính hoặc cần tiết kiệm hơn trong các khoản đầu tư thì Tigobiz cũng sẵn sàng hỗ trợ. Bạn có thể nhận được ưu đãi của dịch vụ tăng like Tigobiz theo hướng dẫn dưới đây

Cách nhận Khuyến mãi Dịch vụ tăng like Facebook

Tigobiz đồng hành với doanh nghiệp và luôn hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt những năm qua. Chúng tôi với mục tiêu là một trong những đơn vị Marketing Online hàng đầu cũng như việc chăm sóc, hỗ trợ các Doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Cách nhận ưu đãi dịch vụ tăng like mùa Covid-19

Mua dịch covide sẽ có rất nhiều ưu đãi dành cho các doanh nghiệp

Tigobiz hỗ trợ ưu đãi phí dịch vụ cho một số đối tượng khách hàng thân thiết cũng như khách hàng bị ảnh hưởng bợi đại dịch Covid-19 trong thời gian trong dịch.

Đối tượng 1: Chủ doanh nghiệp trong thời kỳ ảnh hưởng bởi Dịch Covid-19

Ưu đãi học phí cho chủ doanh nghiệp mùa Covid-19 Mã khuyến mãi 20%  Khi đăng ký. Mã là: Tigobiz.com

Đối tượng 2: Đối tượng là khách hàng cũ

Khuyến mãi 10% cho các đơn hàng

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Con cọp có mấy chân