Cách đấu thầu quảng cáo facebook

Cách đấu thầu quảng cáo facebook

Giới thiệu

Hướng dẫn này nêu bật các chiến lược giá thầu dành cho bạn trong Quảng cáo trên Facebook. Sau khi đọc hướng dẫn này, bạn có thể cân nhắc lợi ích, những điều được/mất của từng chiến lược giá thầu, đồng thời hiểu rõ hơn chiến lược giá thầu tác động như thế nào đến hiệu quả tổng thể của chiến dịch.

Lý do chiến lược giá thầu có ý nghĩa quan trọng

Chiến lược giá thầu của Facebook hỗ trợ để bạn thu được kết quả kinh doanh có thể đo lường mà bạn quan tâm. Chẳng hạn như tăng tổng doanh số.  Điều quan trọng là chọn chiến lược giá thầu phù hợp nhất với KPI chính hoặc cách bạn đo lường sự thành công. Khi thực hiện điều này, bạn có thể tối đa hóa tính hiệu quả của chiến dịch. Tăng ROI quảng cáo và quan trọng hơn cả là tăng khả năng sinh lời.

Để đánh giá chiến lược nào mang lại hiệu quả nhất cho chiến dịch. Trước hết bạn cần xác định mục tiêu tổng thể trên Facebook và KPI chính.

Ví dụ: Nhà cung cấp cho cửa hàng thú cưng muốn tăng doanh số online. Nên quyết định sử dụng Facebook để tăng lượt mua hàng – đây là mục tiêu chính của họ. Nếu muốn tập trung duy trì chi phí marketing thấp thì KPI chính của họ có thể là chi phí trên mỗi lượt mua hàng. Nếu muốn tập trung tối đa hóa giá trị mua hàng của lượt mua hàng. KPI chính của họ có thể là lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo. 

Chi phí và kiểm soát

Hãy nhớ rằng, trong hệ thống của chúng tôi. Bạn kiểm soát chi phí càng nhiều. Nền tảng của chúng tôi càng gặp nhiều hạn chế trong việc tìm kiếm các cơ hội có chi phí thấp hơn để mang lại kết quả bạn mong muốn.

Giá thầu

 Là số tiền bạn sẵn sàng chi trả để đạt được kết quả mong muốn từ ai đó thuộc đối tượng mục tiêu. Tuy nhiên, giá thầu không phải là chi phí của sự kiện tối ưu hóa mà bạn chọn. Nếu bạn muốn trực tiếp kiểm soát chi phí cho kết quả, hãy sử dụng chiến lược giới hạn chi phí.

Tìm hiểu thêm về chiến lược giá thầu tại đây

Tác động của chiến lược giá thầu đến chi phí

 
 

Cách chọn chiến lược giá thầu phù hợp

Lưu ý: Khả năng sử dụng chiến lược giá thầu có thể tùy thuộc vào mục tiêu bạn chọn cho chiến dịch.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy