Cách đánh giá quảng cáo facebook

Cách đánh giá quảng cáo facebook

Chỉ số chính là gì?

Nó phụ thuộc vào mục tiêu chiến dịch của bạn!

Nếu bạn chạy với mục tiêu chiến dịch quảng cáo tin nhắn. Bạn sẽ kỳ vọng là càng nhiều người nhắn tin cho bạn hỏi mua hàng càng tốt. Và tất nhiên là với chi phí thấp nhất có thể.

Tương tự cho các loại mục tiêu chiến dịch khác.

Mỗi loại mục tiêu, cách Facebook tối ưu quảng cáo của bạn là khác nhau.

Thí dụ với chiến dịch tin nhắn. Facebook sẽ dựa vào dữ liệu những người đã nhắn tin trên quảng cáo của bạn. Để tìm tiếp những người tương tự họ trong tệp bạn nhắm đến. Và phân phối quảng cáo của bạn đến cho những người tương tự này.

Dưới đây là các chỉ số chính để đánh giá hiệu quả quảng cáo Facebook – tương ứng với từng loại mục tiêu chiến dịch

 • Tương Tác:

  • Tương tác với bài viết
  • Chi phí trên mỗi tương tác với bài viết
  • Bình luận về bài viết – Tất nhiên, đây là thứ bạn muốn có nhất
  • Chi phí trên mỗi bình luận về bài viết – Và với chi phí rẻ nhất
 • Tin Nhắn

  • Quan hệ kết nối mới qua tin nhắn
  • Chi phí trên mỗi quan hệ kết nối mới qua tin nhắn
  • Bình luận về bài viết – Nếu quảng cáo của bạn thu hút được nhiều tin nhắn, bạn sẽ có được nhiều comment.
  • Chi phí trên mỗi bình luận về bài viết
 • Lượt Xem Video

  • Số lượt xem video trên mỗi 2s/10s/ThruPlay (tùy vào bạn chọn phương pháp tối ưu là bao nhiêu giây video).
  • Chi phí trên mỗi lượt xem video (lượt xem 3s/10s/ThruPlay)
  • ThruPlay là gì? ThruPlay là lượt xem ít nhất 15s video quảng cáo. Nếu video bằng hoặc ít hơn 15s, xem hết video được xem là một lượt ThruPlay. Nếu video dài hơn 15s, ThruPlay được tính là số lượt xem ít nhất 15s video.
  • Chiến dịch thu hút lượt xem video, bạn đừng kỳ vọng có comment, like, tin nhắn. Facebook chỉ quan tâm đến lượt xem video.
 • Lưu Lượng Truy Cập

  • Số click vào link và chi phí trên mỗi click
  • Đừng chạy cái này 🙂
 • Chuyển Đổi

  • ROAS (lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo)
  • Chuyển đổi tùy chỉnh (mua hàng/thêm vào giỏ hàng/thông tin thanh toán/xem nội dung – tùy loại chuyển đổi bạn sử dụng)
  • Chi phí trên mỗi chuyển đổi

Tư Duy Đúng Về Đánh Giá Hiệu Quả Quảng Cáo Facebook

Chỉ số chính như thế nào được xem là tốt? Tùy!

So sánh hiệu quả quảng cáo Facebook của hai chiến dịch. Của hai sản phẩm khác nhau của hai shop khác nhau?

Đừng! Bạn không thể so sánh kiểu vậy. Sản phẩm khác nhau, hiệu quả quảng cáo sẽ khác nhau.

Bạn chỉ có thể

 • So sánh giữa hai nhóm quảng cáo trong cùng một chiến dịch.
 • Hai quảng cáo trong cùng một nhóm quảng cáo.
 • Hai loại mục tiêu chiến dịch chạy cho cùng một sản phẩm.

Nó chính là thử nghiệm phân tách A/B để tối ưu quảng cáo của bạn liên tục. Dựa trên kết quả các thử nghiệm, tung ra các thử nghiệm mới.

Hãy làm việc đó, cho đến khi bạn trở nên giàu có!

Đánh Giá Hiệu Quả Quảng Cáo Qua Chỉ Số Phụ

Các chỉ số chính và chỉ số phụ có mối liên quan mật thiết với nhau. Cải thiện chỉ số phụ, sẽ cải thiện được chỉ số chính.

CPM

CPM – Nó Là Gì?

Cost per impressions – Chi phí trên mỗi 1000 lần hiển thị.

Thí dụ bạn có 2 nhóm quảng cáo, nhóm 1 có CPM là 100,000đ, nhóm 2 CPM là 50,000đ.

Giả sử mỗi 1000 lần quảng cáo của bạn tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng trên Facebook, bạn có 10 tin nhắn hỏi về sản phẩm.

 • Nhóm 1: bạn tốn 100k cho 10 tin nhắn này => Chi phí trên mỗi tin nhắn: 10k.
 • Nhóm 2: bán tốn 50k cho 10 tin nhắn => Chi phí trên mỗi tin nhắn: 5k.

Giờ thì bạn thấy CPM là thông số đáng quan tâm rồi đúng không.

Cải thiện được CPM, hiệu quả quảng cáo Facebook của bạn cũng được cải thiện theo. Và chi phí bán hàng của bạn cũng giảm đi.

Yếu Tố Nào Ảnh Hưởng Đến CPM?

Nhắm Đối Tượng Mục Tiêu

 • Đơn giản là thế này, bạn bán đồ cho mẹ bỉm, và quảng cáo của bạn được phân phối đến đúng mẹ bỉm, khả năng mẹ bỉm phản hồi quảng cáo của bạn sẽ cao.
 • Đây là hướng dẫn cách sử dụng Audience Insights để tìm tệp siêu target dành cho bạn.
 • Họ sẽ tương tác, xem video, gửi tin nhắn, … nhiều. Việc này sẽ khiến Facebook đánh giá cao quảng của bạn => CPM giảm.
 • Nhắm đúng đối tượng mục tiêu, nó không chỉ phụ thuộc vào tệp, độ tuổi, giới tính bạn chọn ở phần thiết lập nhóm quảng cáo, nó phức tạp hơn nhiều. Bài viết về cách Facebook tối ưu một chiến dịch quảng cáo sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều này.

Tần Suất

 • Tần suất nó là số lần trung bình quảng cáo của bạn được hiển thị đến một người.
 • Tệp đối tương mà bạn nhắm đến thí dụ có 1 triệu người. Facebook sẽ không hiển thị quảng cáo của bạn đến hết 1 triệu người này đâu. Nó chỉ phân phối quảng cáo đến những người nó cho là có khả năng thực hiện hành động nhất tùy mục tiêu chiến dịch của bạn là gì.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy