CÁC KÊNH SOCIAL MEDIA - KÍCH THƯỚC CHUẨN HÌNH ẢNH

CÁC KÊNH SOCIAL MEDIA – KÍCH THƯỚC CHUẨN HÌNH ẢNH

Social media đã và sẽ là một thị trường tiềm năng cho marketing. Chính vì thế những kiến thức liên quan đến social media luôn được quan tâm. 

Hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn về kích thước hình ảnh, một điều tưởng chừng như rất đơn giản, tuy nhiên lại vô cùng quan trọng đối với dân marketing.

1. YouTube:

▪ Hình ảnh đầu kênh: 2560 x 1440 px (để bàn), 1855 x 423 (để bàn) x 423 423 px x (cho điện thoại thông minh), và 2560 x 1440 px (cho TV)
▪ Quảng cáo hiển thị YouTube: 300 x 250
▪ Quảng cáo trên YouTube: 480 x 60
▪ Quảng cáo banner YouTube Companion: 300 x 250 điểm ảnh
▪ Quảng cáo video ngắn trên YouTube: 6-20 giây
▪ Chiều dài quảng cáo video không thể trượt trên YouTube: 12 giây đến 3 phút (khuyến nghị 30 giây)
▪ Ảnh đại diện kênh YouTube: 800 x 800 px
▪ Hình thu nhỏ video trên YouTube: 1280 x 720 px
▪ Các loại file ảnh được hỗ trợ trên YouTube: PNG, JPG, GIF, hoặc BMP

 

2. Facebook:

▪ Ảnh bìa Facebook: 850 x 315 px | tối đa 100 KB
▪ Ảnh đại diện Facebook: 170 x 170 px
▪ Hình ảnh chia sẻ trên Facebook: 1200 x 630 px
▪ Hình ảnh nổi bật trên Facebook: 1200 x 717 px
▪ Hình ảnh Sự kiện Facebook: 1920 x 1080 px
▪ Câu chuyện trên Facebook: 1080 x 1920 px
▪ Kích thước hình ảnh liên kết Facebook: 1200 x 630
▪ Facebook Video size: 1280 x 720
▪ Độ dài video Facebook tối đa: 240 phút
▪ Facebook Ad size: 1200 x 628
▪ Facebook Video ad size: 1280 x 720
▪ Kích thước quảng cáo trên Facebook Story: 1080 x 1920
▪ Ảnh bìa nhóm Facebook kích thước: 1640 x 922
▪ Quảng cáo hình ảnh Facebook Messenger kích thước: 1200 x 628
▪ Các loại file ảnh được hỗ trợ: JPG, GIF hoặc PNG

3. Instagram:

▪ Ảnh đại diện: 320 x 320 px
▪ Ảnh chia sẻ: 1080 x 1080 px
▪ Video chia sẻ: rộng 1080 px
▪ Instagram story: 1080 x 1920 px | tối đa 4 GB
▪ Kích thước video Instagram tối thiểu: 600 x 600 (vuông), 600 x ▪ (phong cảnh), 600 X 750 (chân dung), 600 xx 700 (Quay vòng Kích thước video)
▪ Độ dài video Instagram tối đa: 60 giây
▪ Kích thước quảng cáo hình ảnh Instagram tối thiểu: rộng 500 pixel
▪ Kích thước quảng cáo trên Instagram: 1080 x 566 pixel (phong cảnh), 1080 x ▪ 1080 plexels (vuông)
▪ Kích thước video IGTV Instagram: 1080 x 1920
▪ Các loại file ảnh được hỗ trợ: PNG hoặc JPG
 

Bấm “Ctrl+D” Để lưu trữ trên Bookmark và xem lại, hoặc bấm vào biểu tượng ngôi sao cuối địa chỉ web.

Chúc các bạn thành công!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy