301 Redirects, Noindex và Rel=”Canonical” – Khác biệt về SEO

301 Redirects, Noindex và Rel=”Canonical” – Khác biệt về SEO

Bạn làm gì với nội dung và URL mà bạn không muốn hiển thị trong SERPs của Google? Nếu bạn là một nhà tiếp thị nội dung, bạn có thể đã nghe thấy ba công cụ mã phổ biến xuất hiện trong các cuộc trò chuyện sau:

  • 301 redirects
  • Noindex (thông thường là “noindex, follow”)
  • Rel=”canonical”

301 Redirects là gì?

Chuyển hướng 301 chỉ có nghĩa là nội dung trên một URL đã được chuyển vĩnh viễn sang một URL khác.

Noindex là gì?

Bạn có thể ngăn một trang xuất hiện trên Google Tìm kiếm bằng cách thêm thẻ meta noindex vào mã HTML của trang đó, hoặc bằng cách trả về một tiêu đề noindex trong phản hồi HTTP. Trong lần thu thập dữ liệu tiếp theo trên trang đó, nếu thấy thẻ hoặc tiêu đề nêu trên, Googlebot sẽ loại bỏ hẳn trang đó khỏi kết quả của Google Tìm kiếm, bất kể các trang web khác có liên kết đến trang đó hay không.

Rel=”Canonical” là gì?

Thông thường các nhà tiếp thị sẽ tạo ra một loạt các trang, từ quan điểm nội dung, gần giống nhau. Đó là nội dung trùng lặp. Tuy nhiên, khi bạn có các trang đích dành cho đối tượng cụ thể hoặc có thể rất, rất nhỏ, trong trường hợp đó, bạn nên có một trang riêng biệt nhưng nội dung vẫn khá giống nhau.

Bấm “Ctrl+D” Để lưu trữ trên Bookmark và xem lại, hoặc bấm vào biểu tượng ngôi sao cuối địa chỉ web.

Chúc các bạn thành công!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *